Pozdravljeno usvajanje amandmana na Zakon o državljanstvu

UNHCR pozdravlja nedavno usvajanje amandmana na Zakon o državljanstvu BiH koji stupaju na snagu danas, jer će izbjeglicama i apatridima biti omogućeno sticanje državljanstva u BiH.

Republika Srpska 19.11.2013 | 13:39
Pozdravljeno usvajanje amandmana na Zakon o državljanstvu
UNHCR pozdravlja nedavno usvajanje amandmana na Zakon o državljanstvu BiH koji stupaju na snagu danas, jer će izbjeglicama i apatridima biti omogućeno sticanje državljanstva u BiH.Predstavnik UNHCR-a u BiH Endrju Mejn rekao je da je pristup naturalizaciji izbjeglica važan korak u pravcu punog ostvarivanja prava izbjeglica, koja su predviđena u Konvenciji o izbjeglicama iz 1951. godine. On je izrazio nadu da će entiteti izmijeniti svoje zakonodavstvo tako da izbjeglice i apatridi što prije imaju koristi od amandmana koje je usvojio parlament BiH, saopšteno je iz UNHCR-a u BiH. "Ako entiteti odmah krenu sa primjenom ovog zakona na nivou BiH, to će se direktno i pozitivno odraziti na živote priznatih izbjeglica koji žive u BiH", istakao je Mejn. Prema podacima UNHCR-a, danas u BiH žive 163 lica kojima je priznat izbjeglički status i koja bi mogla imati koristi od ove odredbe, a mnoga od njih žive u BiH već više od decenije. Za njih je državljanstvo BiH ključni element njihove lokalne integracije u društvo, a usklađivanjem entitetskih zakona sa novim amandmanom, ovim licima biće omogućeno da zatraže entitetsko državljanstvo i da tako postanu državljani BiH već nakon pet godina boravka u zemlji.

Komentari / 0

Ostavite komentar