Najveće plate imaju menadžeri, najmanje novinari

Najveće prosječne plate u BiH imaju menadžeri koji uglavnom imaju diplomu Ekonomskog fakulteta, a najmanje zarade imaju žurnalisti sa prosječnom platom od oko 780 KM, podaci su istraživanja koje je uradio portal “Plata.

Republika Srpska 06.07.2012 | 11:48
Najveće plate imaju menadžeri, najmanje novinari
Najveće prosječne plate u BiH imaju menadžeri koji uglavnom imaju diplomu Ekonomskog fakulteta, a najmanje zarade imaju žurnalisti sa prosječnom platom od oko 780 KM, podaci su istraživanja koje je uradio portal “Plata.ba”, na uzorku od 22.090 plata.Kantri menadžeri, izvršni direktori, direktori prodaje i regionalni menadžeri zarađuju od 3.000 do 5.000 maraka mjesečno, piše "Glas Srpske". Diploma Ekonomskog fakulteta donosi prilično visoke zarade, tako da direktor sektora u bankarstvu u prosjeku zarađuje 2.700 KM, rukovodilac odjeljenja 1.700, a menadžer za upravljanje rizicima zarađuje oko 1.600 maraka mjesečno, pokazalo je istraživanje. Sa diplomom Filozofskog fakulteta prevodioci u prosjeku zarađuju oko 1.100 maraka, profesori oko 1.000, a psiholozi oko 900 KM. Sa završenim Farmaceutskim fakultetom moguća je zarada i do 2.200 maraka, na poziciji menadžera farmaceutskih proizvoda, dok farmaceuti i farmaceutski predstavnici mjesečno u prosjeku zarađuju oko 1.400 maraka. Diploma Elektrotehničkog fakulteta donosi velike zarade u BiH. Tako specijalist-inženjer telekomunikacija u prosjeku zarađuje 1.860 KM, a projekt menadžer oko 1.840 maraka. Najplaćenije pozicije u polju informatike i softvera jesu IT konsultanta, čija je prosječna plata 1.965 maraka, kao i specijaliste-projekt menadžera koji zarađuje oko 1.960 KM, navodi se u istraživanju. Oni koji imaju diplomu Pravnog fakulteta mogu da očekuju prosječnu platu od oko 1.260 KM. Kao advokati zarađivaće u prosjeku 1.800 KM. Prosječna plata notara iznosi oko 5.700 KM, ali notari u BiH mjesečno zarađuju i do 11.000 KM, kada se u mjesečnu platu uračunaju i svi bonusi i ostale beneficije. Sa diplomom Arhitektonskog i građevinskog fakulteta prosječne mjesečne zarade kreću se oko 1.000 KM. Plata projektnog menadžera u ovoj oblasti je oko 1.500 maraka, građevinski inženjer zaradi oko 1.100, a arhitekta 1.000 maraka. Od ostalih inženjerskih pozicija, najviše zarađuju rudarski inženjeri sa prosječnom platom od 1.250, potom mašinski, hemijski i šumarski inženjeri sa platama od oko 1.100 KM, dok najmanje zarađuje poljoprivredni inženjer, i to 900 maraka mjesečno.