Sahranjen Milanko Renovica

U Sokocu je danas sahranjen Milanko Renovica, jedan od najzaslužnijih građana ove opštine, koji je ostavio neizbrisiv trag u razvoju Sokoca ali i cijele Sarajevsko-romanijske regije i BiH.

Republika Srpska 09.11.2013 | 15:03
Sahranjen Milanko Renovica
U Sokocu je danas sahranjen Milanko Renovica, jedan od najzaslužnijih građana ove opštine, koji je ostavio neizbrisiv trag u razvoju Sokoca ali i cijele Sarajevsko-romanijske regije i BiH. Renovica je obavljao najznačajnije funkcije u nekadašnjoj SFRJ, a bio je i savjetnik prvog predsjednika Republike Srpske. Na komemoraciji održanoj u opštini Sokolac istaknute su zasluge Milanka Renovice i podržana ideja da jedna ulica ili trg u Sokocu ponese ime Milanka Renovice. Milanko Renovica obavljao je niz značajnih funkcija u bivšoj državi, od predsjednika Saveznog izvršnog vijeća i predsjednika Predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike BiH do predsjednika Centralnog komiteta Saveza komunista bivše SFRJ. U toku svoje političke karijere inicirao je i podržao niz projekata koji su značili razvoj tadašnje BiH, a posebno Sokoca i Sarajevsko-romanijske regije. Zahvaljujući njemu Sokolac je postao centar drvne industrije, razvijala se tekstilna i mašinska industrija i poljoprivreda. Zaslužan je za osnivanje sokolačke gimnazije 1961.godine, za otvaranje Radio Romanije i još niz sadržaja u Sokocu i regiji. ,,Zahvaljujući Milanku Renovici sokolačka sela dobila su asfalt, struju i vodu, a najveći uspjeh njegove politike je odluka da magistralni put Sarajevo - Beograd ide preko Romanije iako su neki lobiji zagovarali drugu trasu'', istakao je na komemorativnoj sjednici načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. U znak zahvalnosti Milanku Renovici, koji je neizmjero zadužio Sokolac i regiju, opština će u narednom periodu donijeti odluku da jedna ulica ili trg u Sokocu ponese ime Milanka Renovice.

Komentari / 0

Ostavite komentar