O smjeni ministara iz SDA

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da se izjasni o odluci predsjedavajućeg Savjeta ministara o smjeni dvojice ministara i jednog zamjenika ministara iz reda SDA.

Republika Srpska 05.07.2012 | 11:35
O smjeni ministara iz SDA
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebalo da se izjasni o odluci predsjedavajućeg Savjeta ministara o smjeni dvojice ministara i jednog zamjenika ministara iz reda SDA. U obrazloženju odluke, dostavljene Parlamentarnoj skupštini na potvrđivanje,predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda je naveo da je u skladu sa Zakonom o Savjetu ministara BiH, a na inicijativu SDP BiH, odlučio da smijeni ministra bezbjednosti BiH Sadika Ahmetovića, ministra odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra finansija Fuada Kasumovića. Ukoliko Parlamentarna skupština BiH potvrdi odluku, predsjedavajući Savjeta ministara dužan je, u skladu sa zakonskom procedurom, imenovati novog ministra, odnosno zamjenika ministra. Prema zakonu, odluka stupa na snagu danom potvrđivanja u Parlamentarnoj skupštini BiH. Odluku o smjeni kadrova SDA u Savjetu ministara Bevanda je donio 25. juna, na inicijativu lidera SDP Zlatka Lagumdžije, koji je 31. maja zatražio njihovu smjenu jer SDA nije podržala usvajanje budžeta BiH za 2012. godinu. Na predloženom dnevnom redu je i razmatranje u prvom čitanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, čiji su predlagači poslanici Saveza za bolju budućnost BiH. Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma zbog odsustva predstavnika predlagača nije u utorak razmatrala ovaj zakonski prijedlog tako da, za sada, nisu stečeni uslovi za njegovo razmatranje u ovom domu. Poslanici bi trebalo da se izjasne i o inicijativi poslanika SNSD-a Dušanke Majkić za analiziranje stanja u Ministarstvu inostranih poslova BiH i diplomatsko-konzularnoj mreži BiH Majkićeva je ovu inicijativu pokrenula zbog zabrinjavajućeg stanja u Ministarstvu inostranih poslova BiH, jedinom ministarstvu koje ima više zaposlenih nego sistematizovanih radnih mjesta. Inicijativu za analizu stanja u Ministarstvu inostranih poslova i diplomatsko-konzularnoj mreži BiH Majkićeva je u više navrata pokretala i u prethodnom sazivu Parlamentarne skupštine i Savjeta ministara BiH, ali ona nikada nije urađena.