Sud BiH i dalje krši ljudska prava (VIDEO)

Sud BiH i dalje ne primjenjuje odluke Evropskog suda za ljudska prava.

Republika Srpska 06.11.2013 | 23:10
Sud BiH i dalje krši ljudska prava (VIDEO)
Sud BiH i dalje ne primjenjuje odluke Evropskog suda za ljudska prava. Na sceni je diskriminacija po nacionalnoj osnovi. Srbima se i dalje sudi retroaktivno po Krivičnom zakonu iz 2003. godine što se direktno kosi sa odlukom iz Strazbura, istaknuto je u emisiji "Izazovi" BN TV. Zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj smatra da presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf - Damjanović nije udar samo na Sud BiH, na njenu sudsku praksu koja se pokazala da je bila nepravilna, već na cijelu Bosnu i Hercegovinu. "Na ovaj način je evidentno dat šamar kako Sudu BiH, tako i samoj Bosni i Hecegovini jer već imamo niz odluka i presuda Evropskog suda u drugim domenima prava koje nismo izvršili, tako da i dalje idemo u flagrantno kršenje ljudskih prava", smatra Radulj. Radulj ističe da ono što je vrlo simptomatično jeste da je Sud BiH odlučio da ovu presudu primijeni u drugim slučajevima parcijalno - za nekog važi Krivični zakon SFRJ, a za neke, protivno odluci Strazbura, retroaktivno se primjenjuje Krivični zakon iz 2003. godine. "Na primjer u predmetu Mendeljev- Đurić- Jević Apelaciono vijeće Suda BiH preinačava presudu tako što smanjuje kaznu na godinu, dvije zatvora i dalje primijenjujući Krivični zakon iz 2003. godine. Istovremeno, u predmetu protiv Albine Terzić Apelaciono vijeće postupa po Krivičnom zakonu iz 1976. godine i smanjuje za 50 posto kaznu zatvora. Evidentno postoji parcijalno provođenje presude, što je apsolutno neprihvatljivo i predstavlja vid diskriminacije po nacionalnosti lica koja su optužena", ističe Radulj. Delagati Vijeća naroda Parlamentarne skupštine BiH Krstan Simić i Dragutin Rodić su uputili u hitnu proceduru izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku koje bi omogućile da i treća lica mogu ostvariti pravo na obnovu postupka. Boračka organizacija Republike Srpske pozdravlja ovakvu inicijativu. "I zahtijevamo da se sve nepravedne presude ponište. Mi nemamo namjeru da amnestiramo bilo koga od izvršenih krivičnih dijela, ali u dijelu dužine kazne mora se postupiti po zakonu koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnih dijela", smatra predsjednik Boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Željko Lalić. Boračka organizacija Republike Srpske očekuje veće zalaganje vlasti Republike Srpske u rješavanju ovih problema i zaštiti srpskih interesa.   BN TV   https://www.youtube.com/watch?v=WKmzHhh1tJ8  

Komentari / 0

Ostavite komentar