Gradsko vijeće sutra o ćirilici

Gradsko vijeće Vukovara sutra će raspravljati o izmjenama i dopunama statuta grada, i to o prijedlogu SDSS-a da srpski i hrvatski jezik, odnosno ćirilica i latinica budu ravnopravni, i o prijedlogu hrvatskih stranaka da samo hrvatski jezik i latinica budu zvanični.

Republika Srpska 03.11.2013 | 18:27
Gradsko vijeće sutra o ćirilici
Gradsko vijeće Vukovara sutra će raspravljati o izmjenama i dopunama statuta grada, i to o prijedlogu SDSS-a da srpski i hrvatski jezik, odnosno ćirilica i latinica budu ravnopravni, i o prijedlogu hrvatskih stranaka da samo hrvatski jezik i latinica budu zvanični. Klub odbornika Samostalne demokratske srpske stranke predlaže da se izmjenama statuta propiše kako su na području grada Vukovara u ravnopravnoj zvaničnoj upotrebi srpski jezik i ćirilično pismo i hrvatski jezik i latinično pismo. Ovaj klub, pored stavki kojima se osigurava primjena dvojezičnosti u Vukovaru, predlaže da se dvojezičnim pismom ispišu i saobraćajni znakovi i druge oznake u saobraćaju, nazivi ulicama i trgova, geografskih mjesta i lokaliteta na području grada, prenose hrvatski mediji. U SDSS-u smatraju da su se objavljivanjem rezultata popisa stanovništva iz 2011. godine stekli uslovi da se na području grada Vukovara primijene odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Odbornici HDZ-a i Hrvatske stranke prava "dr Ante Starčević" i gradonačelnik Vukovara traže da statutom bude određeno da u ovom gradu samo hrvatski jezik i latinično pismo budu službeni. Odbornici dvije hrvatske stranke traže i da se područje grada Vukovara proglasi mjestom posebnog pijeteta, te da se područje ovog grada u cijelosti izuzme od primjene odredaba Zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Statut grada Vukovara posljednji put je mijenjan 2009. godine, kada je unesena stavka da pripadnici srpske nacionalne manjine, u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statuta, imaju pravo slobodne upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu, te u zvaničnoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga grada Vukovara".  

Komentari / 0

Ostavite komentar