Kraj nadgledanja, suverenitet na jesen, pohvale Prištini

Medjunarodna upravljačka grupa za Kosovo (ISG) odlučila je danas da okonča nadgledanu nezavisnost Kosova, najavila uspostavljanje suvereniteta na jesen, a vladu u Prištini pohvalila zbog namere da "produbi angažovanje sa srpskom zajednicom na severu".

Republika Srpska 02.07.2012 | 16:38
 Kraj nadgledanja, suverenitet na jesen, pohvale Prištini
Medjunarodna upravljačka grupa za Kosovo (ISG) odlučila je danas da okonča nadgledanu nezavisnost Kosova, najavila uspostavljanje suvereniteta na jesen, a vladu u Prištini pohvalila zbog namere da "produbi angažovanje sa srpskom zajednicom na severu". Kako se navodi u zaključcima sa današnjeg sastanka u Beču, ISG je odlučila da preduzme "konačne korake u okončanju nadgledane nezavisnosti" Kosova i zatvaranju kancelarije medjunarodnog civilnog predstavnika - a konačna odluka o tome očekuje se na sastanku zakazanom za septembar. ISG je čestitala kosovskoj vladi na "jasnoj podršci demokratskoj i multietničkoj državi". Medjunarodna upravljačka grupa, naime, navodi da se to opredeljenje vlade u Prištini vidi u primeni Sveobuhvatnog predloga rešenja za status Kosova (CSP). Reč je, ustvari, o odredbama iz Ahtisarijevog plana, kojim je predvidjen i paket o kulturnom i verskom nasledju, pravima manjina i decentralizaciji. ISG, takodje, pohvaljuje Prištinu za suočavanje sa prošlošću, uspostavljanje Komisije za jezike, te odaje priznanje za otvaranje administrativne kancelarije u severnom delu Mitrovice. To je, kako se navodi, "konkretan i dobar korak vlade Kosova u pružanju usluga svojim gradjanima u severnoj Kosovskoj Mitrovici". "Imajući to na umu ISG je utvrdio da je CSP primenjen u značajnoj meri i dozvoljava finalne korake u cilju okončanja nadgledane nezavisnosti i zatvaranja kancelarije medjunarodnog civilnog predstavnika (ICO)", navodi se u zaključcima. ISG je ovlastio nadležne kosovske insitucije da usvoje "ustavne i zakonodavne amandmane u cilju obezbedjivanja okončanja nadgledane nezavisnosti". "ISG očekuje da integritet ovog paketa bude ispoštovan, čime bi se omogućilo okončanje nadgledane nezavisnosti nakon sastanka ISG zakazanog za septembar", navodi se u zaključcima. Medjunarodna upravljačka grupa očekuje da na Kosovu opstanu "principi i duh" Ahtisarijeviog plana i posle okončanja nadgledane nezavisnosti, pa je "pozdravila izjavu premijera Hašima Tačija kojom potvrdjuje opredeljenje Kosova da poštuje i energično sprovodi te principe". Posebno ISG prima k znanju najavu Tačija da će do sastanka ISG u septembru njegova vlada nastaviti napore u imenovanju komesara za jezike i direktora drugog kanala RTK, kao i uspostaviti odbore u Prizrenu i Velikoj Hoči. "Namera premijera da produbi angažovanje njegove vlade sa srpskom zajednicom na severu Kosova i nastavak aktivnog angažovanja u dijalogu sa Beogradom takodje su pohvaljeni", navodi se u zaključcima. ISG takodje pozdralja izjavu Tačija da će njegova vlada nastaviti napore u jačanju vladavine prava na Kosovu i s tim u vezi podržati nastavak mandata Euleksa i njegove izvršne funkcije. ISG se obavezuje da će nastaviti podršku težnji Kosova u cilju daljih medjunarodnih priznanja i težnji ka članstvu u relevantnim medjunarodnim organizacijama. “Podržavamo opredeljenje Kosova evropskoj agendi i pozdravljamo spremnost EU da podrži taj proces”, navodi se u zaključcima 15. sednice ISG. ISG je ustanovio da je Kosovo primenilo uslove iz ovog dokumenta, pa su institucije Kosova sada pozvane da nastave sa usvajanjem dogovorenog paketa amandmana na Ustav i zakonodavstvo "kako bi principi CSP bili utemeljeni u zakonu" i kako bi se "okončala nadgledana nezavisnost". "Mandat ICO trebalo bi da se okonča nakon uspešnog usvajanja potrebnih ustavnih i zakonodavnih izmena u saglasnosti sa CSP, nakon završnog sastanka ISG", naglašava se u dokumentu.