Prihodi samo tri miliona KM

Vlada Republike Srpske konstatovala je danas da su sistemom koncesija do sada u republičkom budžetu ostvareni minimalni prihodi od oko tri miliona KM i zaključila da je nedopustivo da tako stanje ostane.

Republika Srpska 29.06.2012 | 18:24
Prihodi samo tri miliona  KM
Vlada Republike Srpske konstatovala je danas da su sistemom koncesija do sada u republičkom budžetu ostvareni minimalni prihodi od oko tri miliona KM i zaključila da je nedopustivo da tako stanje ostane.Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar DŽombić izrazio je nezadovoljstvo dosadašnjim efektom od koncesija, te ocijenio da postoji ogroman prostor za unapređenje ove oblasti. "To je veliki potencijal za razvoj Republike Srpske.Sasvim je svejedno da li će prihod ostvaren od koncesija biti prihod Srpske ili opština", izjavio je DŽombić novinarima nakon tematske sjednice Vlade o situaciji u oblasti koncesija. On je rekao je da je dio problema  naslijeđen, još iz 2006. godine, kada je zatečeno stanje sa više od stotinu datih koncesija za male hidroelektrane nekredibilnim i kompanijama koje nemaju kapitala, niti su  našle mogućnost za ulaganja. "Analizirali smo sve probeme, ne samo zatečeno stanje, već i sistem procedura u Vladi i Komisiji za koncesije, kao i odnos između Vlade i jedinica lokalne uprave, gdje Vlada da koncesiju, a lokalna uprava ne da saglasnost", objasnio je DŽombić. Podsjećajući da je iz skupštinske procedure povučen Zakon o koncesijama, DŽombić je naglasio da je s ciljem poboljšanja ovakve situacije Vlada zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da u roku 60 dana uputi u proceduru usaglašen sa jedinicama lokalne uprave i Republičkom privrednom komorom nacrt zakona koji tretira ovu oblast, da bi do kraja godine bio usvojen prijedlog u skupštinskoj proceduri. Prema njegovim riječima, zadužena su i sva ministarstva da analiziraju postojeće ugovore o koncesijama i da, ako postoje uslovi, raskinu ugovore sa kompanijama koje su uzele koncesije s ciljem oslobađanja tog datog prirodnog bogatstva za novog investitora koji bi realizovao investiciju. DŽombić je rekao i da je data saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske da aneksira sve ugovore za sjetvene poljoprivredne površine u skladu sa zaključcima datim u Ekonomskoj politici Srpske, dok su Ministarstvo finansija i Poreska uprava zaduženi da se intenziviraju u kontrolama naplate koncesionih naknada. "Sistemom koncesija želimo obezbijediti dva ključa aspekta. Prvo je da se obezbijede investicije u Srpskoj sistemom koncesija i finansiranjem privatne inicijative, te da se obezbijede dodatni prihodi budžetima Republike Srpske i opština", naglasio je DŽombić. U Republici Srpskoj do sada je raskinuto 28 ugovora o datim koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana.