O smjeni ministara u četvrtak, 5. jula

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zakazanoj za četrvrak, 5.

Republika Srpska 26.06.2012 | 16:46
O smjeni ministara u četvrtak, 5. jula
Na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zakazanoj za četrvrak, 5. juli, poslanici bi trebalo da potvrde odluku predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslava Bevande o smjeni dvojice ministara i zamjenika ministra, koji su kadrovi SDA.  Predsjedavajući Bevanda, na inicijativu SDP-a BiH, juče je donio odluku o smjeni ministara bezbjednosti Sadika Ahmetovića, odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovića. Poslanici bi trebalo da u prvom čitanju razmatraju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, te izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH u prošloj godini. Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke za imenovanje članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, te Prijedlog zaključka o osnivanju privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH. Predstavnički dom trebalo bi da se izjasni o inicijativi poslanika Dušanke Majkić da se u dnevni red uvrsti analiza stanja u Ministarstvu inostranih poslova BiH i diplomatsko-konzularnoj mreži BiH. Najavljeno je i izjašnjavanje o inicijativi kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine BiH kojom će biti zadužen Savjet ministara BiH da osnuje komisiju za izbor teksta himne BiH u kojoj će biti predstavnici oba doma parlamenta BiH, te kulturni i javni radnici, nakon čega bi Savjet ministara trebalo da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj himni BiH.