Ponavlja se suđenje u slučaju "Maktouf"

Sud BiH dozvolio je da bude ponovljen krivični postupak u korist osuđenog Abduladhima Maktoufa, uz primjenu Zakona o krivičnom postupku BiH i određuje se novi glavni pretres, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Republika Srpska 09.10.2013 | 14:48
Ponavlja se suđenje u slučaju "Maktouf"
Sud BiH dozvolio je da bude ponovljen krivični postupak u korist osuđenog Abduladhima Maktoufa, uz primjenu Zakona o krivičnom postupku BiH i određuje se novi glavni pretres, saopšteno je iz ove pravosudne institucije. Maktouf je osuđen na petogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u zločinima nad civilima u oktobru 1993. godine na području opštine Travnik. Prema presudi, on je pomogao nezakonito hapšenje, zatvaranje i otmicu pet civila hrvatske nacionalnosti. Nakon što je ispitalo predmetni zahtjev, sudsko vijeće je donijelo odluku o ponavljanju krivičnog postupka, jer je Maktoufu presudom Evropskog suda za ljudska prava utvrđeno kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, s obzirom na to da su se u postupku protiv optuženog, umjesto kaznenih odredaba Krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, trebale primijeniti kaznene odredbe Krivičnog zakona SFRJ iz 1976. godine. Slijedom odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH, a uzimajući u obzir prava osuđenog na suđenje u razumnom roku i pravo na suđenje bez odgađanja, koja su zagarantovana članom 6 Evropskog suda za ljudska prava, vijeće je zakazalo novi glavni pretres. Sud će u ponovljenom postupku, koji će se voditi po pravilima Zakona o krivičnom postupku BiH, postupiti u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stranke i branioci imaju pravo žalbe na odluku Suda u roku od tri dana od dana prijema rješenja. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je 18. jula odluku u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" da Sud BiH nije trebalo retroaktivno da primijeni Krivični zakon iz 2003. godine u dva predmeta ratnih zločina.

Komentari / 0

Ostavite komentar