Ima indicija da se loše postupa prema srpskim zatvorenicima

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je danas Srni da ima indicija da se u kazneno popravnim ustanovama loše postupa prema Srbima osuđenim za ratne zločine.

Republika Srpska 21.06.2012 | 17:11
Ima indicija da se loše postupa prema srpskim zatvorenicima
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je danas Srni da ima indicija da se u kazneno popravnim ustanovama loše postupa prema Srbima osuđenim za ratne zločine."Članovi parlamentarnog odbora posjetili su kazneno popravne ustanove u Foči i Zenici i ukoliko procjene da ima potrebe da se o tome raspravlja na sjednici Narodne skupštine RS i dostave to u formi izvještaja ili informacije, to će se naći na dnevnom redu i o tome ćemo donijeti zaključke", rekao je Radojičić. Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor i Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske najavili su ranije da će od parlamenta zatražiti pokretanje pitanja usaglašavanja zakonskih odredaba o izdržavanju kazni na svim nivoima, zbog diskriminacije lica iz RS koja kaznu izdržavaju u FBiH. Predsjednik Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Radomir Pašić smatra da je zabrinjavajući primjer lica srpske nacionalnosti u KPZ Zenica koja su morala da promijene vjeroispovijest da bi se poštedjeli muka, kao i činjenicu da postoje čvrste indicije da je Sud BiH, kršenjem prava na pravično suđenje, osudio potpuno nevine Srbe za ratni zločin. "Najteže je da je neko osuđen, a da je javno mnjenje da su ta lica nevina. Takve indicije postoje i kod generala Vojske RS Novaka Đukića, koji izdržava kaznu u KPZ Foča", rekao je Pašić.