Danas o Prijedlogu zakona o carinskoj tarifi

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće danas u drugom čitanju Prijedlog zakona o carinskoj tarifi, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Republika Srpska 21.06.2012 | 11:56
 Danas o Prijedlogu zakona o carinskoj tarifi
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće danas u drugom čitanju Prijedlog zakona o carinskoj tarifi, čiji je predlagač Savjet ministara BiH. Komisija za spoljnu trgovinu i carine Predstavničkog doma usvojila je pet amandmana na Zakon o carinskoj tarifi kojima se pokušava poboljšati status domaćih proizvođača i ostvariti bolja pozicija domaćih firmi. Ove amandmane ranije je prihvatilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a podržale su ih i privredne komore Republike Srpske i Federacije BiH, te Spoljnotrgovinska komora BiH. Pred poslanicima će se naći i Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pripremu izmjena i dopuna Izbornog zakona, Zakona o finansiranju političkih partija i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.