Usvojena apelacija Zorana Damjanovića

Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju Zorana Damjanovića podnesenu protiv presuda Suda BiH kojima je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Republika Srpska 27.09.2013 | 19:12
Usvojena apelacija Zorana Damjanovića
Ustavni sud BiH usvojio je apelaciju Zorana Damjanovića podnesenu protiv presuda Suda BiH kojima je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Ustavni sud je zaključio da je došlo do kršenja Evropske konvencije zato što u konkretnom slučaju postoji realna mogućnost da je retroaktivna primjena Krivičnog zakona BiH bila na apelantovu štetu u pogledu izricanja kazne, a što je protivno Evropskoj konvenciji. Ustavni sud je istakao da je od ključnog značaja da je apelant mogao da dobije nižu kaznu da je primijenjen Krivični zakon SFRJ. Sud je odlučio da se predmet vrati Sudu BiH koji je dužan da po hitnom postupku donese novu odluku, u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda - saopšteno je iz ove institucije. Ova apelacija biće u roku od mjesec dana dostavljene podnosiocu zahtjeva za ocjenu ustavnosti i apelantima, te objavljena na veb-stranici Ustavnog suda BiH. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" da Sud BiH nije trebalo retroaktivno da primijeni Krivični zakon iz 2003. godine u dva predmeta ratnih zločina.  

Komentari / 0

Ostavite komentar