Narodna skupština da zauzme stav o raspravi u parlamentu BiH

Klubovi poslanika SNSD-a i SDS-a u parlamentu BiH očekuju da Narodna skupština Republike Srpske zauzme stav povodom ishoda rasprave u Predstavničkom domu o Analizi provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, iz koje je jasno da se i dalje izbjegava procesuiranje složenih predmeta ratnih zločina počinjenih nad Srbima.

Republika Srpska 19.06.2012 | 12:13
Narodna skupština da zauzme stav o raspravi u parlamentu BiH
Klubovi poslanika SNSD-a i SDS-a u parlamentu BiH očekuju da Narodna skupština Republike Srpske zauzme stav povodom ishoda rasprave u Predstavničkom domu o Analizi provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, iz koje je jasno da se i dalje izbjegava procesuiranje složenih predmeta ratnih zločina počinjenih nad Srbima. "Smatramo da je pred Republikom Srpskom, odnosno Narodnom skupštinom, i politička i istorijska odgovornost da zaštiti žrtve rata iz reda srpskog naroda i da kroz zakonska rješenja spriječi pokušaje promjene karaktera rata", navedeno je u informaciji koju su poslanički klubovi SNSD-a i SDS-a uputili predsjedniku Narodne skupštine Igoru Radojičiću. Parlamentarci podsjećaju da je Predstavnički dom parlamenta BiH na sjednici 7. juna razmatrao tačku dnevnog reda "Analiza provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina", za koju su materijale pripremili Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/, Sud BiH i Tužilaštvo BiH, a što je svojim zaključcima zatražila i Narodna skupština Srpske. Klubovi navode da je iz dostavljenih materijala jasno da je ispunjen samo jedan od devet ciljeva Strategije - formirana baza podataka. "Jasno je da se i dalje izbjegava procesuiranje složenih predmeta ratnih zločina počinjenih nad Srbima, da je podjela predmeta na složene i manje složene netransparantna i manipulativna, da ne postoji efikasnost i transparentnost prilikom donošenja sudske odluke o eventualnom ustupanju predmeta entitetskim sudovima, da Sud BiH na nelegitiman i nelegalan način pokušava izjednačiti sudsku praksu tako što će okružnim i kantonalnim sudovima nametnuti da sude nezakonito po odredbama Krivičnog zakona BiH", navedeno je u informaciji. U dokumentu se dodaje da svi argumenti koje su iznijeli poslanici iz Srpske, kojima se potkrepljuje neprovođenje Strategije, nisu naišli ni na jedan kontraargument poslanika iz Federacije BiH, koji su odabrali da ćute. "Naglašavamo da poslanici iz Federacije BiH nisu podržali nijedan od predloženih zaključaka, iako svi zaključci proizilaze iz preporuka Evropske komisije proisteklih iz otvorenog strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa i zaključaka sa sjednica Nadzornog tijela za provođenje Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, što govori o nespremnosti političkih faktora iz Sarajeva da se odreknu uticaja nad pravosuđem na nivou BiH i uzmu učešće u neophodnim reformama", ističe se u informaciji. Poslanički klubovi podsjećaju da su predložili zaključke u kojima se navodi da Predstavnički dom smatra da strateški ciljevi iz Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina nisu ispunjeni, te da se ocjena složenosti predmeta i njihovog prenosa između pravosuđa BiH i entitetskog pravosuđa ne vrši na efikasan, ekspeditivan i transparantan način, niti Sud BiH procesuira najsloženije predmete. Takođe, u predložnim zaključcima se navodi da Predstavnički dom smatra da je predmete potrebno sortirati i procesuirati po incidentu i odmah krenuti sa procesuiranjem najkrupnijih incidenata, kao i preporučuje Sudu BiH da prekine sa praksom diskriminacije lica kojima se sudi pred Sudom BiH u odnosu na ostale sudove u zemlji i regionu u pogledu izrečenih kazni. U zaključcima je navedeno i da Predstavnički dom sa zabrinutošću konstatuje da nisu ispunjene ni preporuke Evropske komisije proizašle iz strukturalnog dijaloga i poziva na sklapanje sporazuma sa Tužilaštvom Srbije o razmjeni dokaza u predmetima ratnih zločina. "Predstavnički dom apeluje na Tužilaštvo BiH da se hitno izjasni o pritužbama o obustavljanju istraga u predmetima 'Dobrovoljačka' i 'Tuzlanska kolona', kako tužilačke odluke kojima su obustavljene ove istrage više ne bi bile izvor političkih sukoba", navedeno je u jednom od zaključaka. Takođe, zaključkom je bilo predviđeno da se Ministarstvo pravde BiH zadužuje da pripremi izmjene i dopune Zakona o VSTS BiH, koje se odnose na njegov sastav, te izbor sudija i tužioca. Klubovi poslanika SNSD-a i SDS-a podsjećaju da su u skladu s zaključkom Narodne skupštine Srpske ranije u proceduru Predstavničkog doma uputili Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Tužilaštvu BiH, ali da je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma dva puta dala negativno mišljenje o principima ovih zakona, čime je, zbog poslovničkih odredaba, onemogućeno razmatranje zakona u Predstavničkom domu. "Imajući u vidu sve navedeno i, posebno, jasno potvrđenu nespremnost partija iz Federacije da se odreknu političke kontrole nad Sudom i Tužilaštvom BiH, kao instrumentima pomoću kojih se želi izvršiti revizija karaktera rata u BiH u odnosu na ono kako je on definisan u Opštem okvirnom sporazumu za mir, te činjenicu da se kroz izmjene Krivičnog zakona Federacije BiH pokušava doći do toga da karakter zločina imaju samo oni zločini koji su kao takvi kvalifikovani pred Sudom BiH i Haškim tribunalom, a da se mogu negirati svi oni zločini koji nisu procesuirani /uglavnom zločini nad Srbima/, očekujemo da Narodna skupštine Srpske zauzme stav povodom ishoda rasprave u Predstavničkom domu parlamenatrne skupštine BiH o Analizi provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina", navedeno je u informaciji.