Uskoro regresirano dizel gorivo

Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske izvršiće regresiranje dizel goriva uplatom sredstava na račune ovlašćenih distributera na osnovu podataka o prodatim količinama.

Republika Srpska 13.09.2013 | 17:22
Uskoro regresirano dizel gorivo
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske izvršiće regresiranje dizel goriva uplatom sredstava na račune ovlašćenih distributera na osnovu podataka o prodatim količinama. Na osnovu podataka iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za 52.174 korisnika sa područja 60 opština Republike Srpske odobrena je kupovina 9.906.600 litara regresiranog dizel goriva, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Odobravanje pripadajućih količina regresiranog dizel goriva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za potrebe jesenjih radova u ovoj godini, izvršeno je na osnovu normi - 50 litara po hektaru za ratarsko-povrtlarske kulture i 35 litara po hektaru za voćarsko-vinogradarske kulture. Registrovana poljoprivredna gazdinstva će regresirano dizel gorivo kupiti po vlastitom izboru od ovlašćenih distributera, po maloprodajnoj tržišnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM po litru, počevši od 15. septembra, a najkasnije do 15. novembra. U saopštenju se podsjeća da je odlukom Vlade Republike Srpske od 28. avgusta odobreno regresiranje dizel goriva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za potrebe jesenjih radova. Ministarstvo je zaduženo da izvrši odobravanje pripadajućih količina regresiranog dizel goriva na osnovu podataka iz Registra poljoprivrednih gazdinstava. Na osnovu navedene odluke Vlade Srpske, Ministarstvo je distributerima nafte i naftnih derivata 30. avgusta uputilo poziv za učešće u prodaji regresiranog dizel goriva pod jednakim uslovima, sa Prijedlogom sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji. Poziv za učešće u prodaji regresiranog dizel goriva prihvatilo je 19 distributera nafte i naftnih derivata, čija ukupna mreža maloprodajnih objekata pokriva područje skoro svih opština Republike Srpske. Ministarstvo je prije početka prodaje dizel goriva, svim ovlašćenim distributerima sa kojima je zaključen Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji dostavilo elektronske spiskove svih potencijalnih korisnika regresiranog dizel goriva sa područja opština u kojima se nalaze maloprodajni objekti. Na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objavljen je objedinjen spisak svih potencijalnih korisnika regresiranog dizel goriva u Republici Srpskoj, izuzimajući njihove zaštićene lične podatke. Detaljni spiskovi korisnika su dostavljeni administrativnim službama opština i gradova, koje će biti zadužene za izdavanje protokolisanih zahtjeva korisnicima regresiranog dizel goriva. Korisnici regresiranog dizel goriva imaju pravo da ukupno odobrene količine dizel goriva realizuju prema vlastitom izboru u više odvojenih kupovina, ali isključivo kod jednog ovlašćenog distributera i na istom maloprodajnom objektu. Prilikom prve kupovine uz protokolisani zahtjev, koji je prethodno izdat u administrativnoj službi opštine/grada, korisnici prilažu i neovjerenu kopiju lične karte, odnosno kopiju poreskog broja za pravne subjekte. Prilikom prve i svake naredne kupovine uz zahtjev će se arhivirati i po jedan primjerak fiskalnog računa u vidu kopije ili originala računa, na čijim poleđinama će biti upisan BPG broj gazdinstva i potpis korisnika, dodaje se u saopštenju.  

Komentari / 0

Ostavite komentar