Naplaćuju i odvojenost od porodice

Analiza dopune Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje otkrila je imena poslanika i delegata koji je koriste do maksimuma.

Republika Srpska 10.09.2013 | 12:28
Naplaćuju i odvojenost od porodice
Analiza dopune Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje otkrila je imena poslanika i delegata koji je koriste do maksimuma. BUKA objavljuje spisak korisnika naknada. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine do 1. jula 2013. godine na ime naknada za posjete porodici i naknada za odvojeni život (obračunavaju se za 11 mjeseci u toku godine) poslanika i delegata, te naknada za troškove smještaja (isplaćuju se cijele godine) trošila je čak 408.249,36 KM. U skladu sa zaključkom Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH od 23. jula 2013. godine, sa početkom primjene od 1. jula pravo na naknadu za troškove smještaja u iznosu od 500 KM izgubio je poslanik Mirsad Mešić (SDP). Mešić je zajedno sa partijskom koleginicom Nerminom Zaimović – Uzunović ostao i bez naknade za odvojeni život u mjesečnom iznosu od po 300 KM, isto kao i delegatkinja SDA Nermina Kapetanović. Bez prava na naknadu za posjetu porodici u mjesečnom iznosu od po 279,22 KM izgubili su također, poslanici Mešić i Zaimović – Uzunović, Kapetanović, ali i poslanik Šefik Džaferović (SDA). Oni su bez naknada ostali jer se počela primjenjivati odredba Vijeća ministara BiH prema kojoj pravo na sredstva za posjete porodicama, odvojeni život i smještaj imaju poslanici i delegati čije je mjesto prebivališta od Parlamentarne skupštine BiH udaljeno više od 80, a ne 50 kilometara kao što je to bio slučaj do 1. jula 2013. godine. Svo četvero inače, prijavili su mjesto prebivališta u Zenici. Tako je Mirsad Mešić ostao bez 1.079,22 KM mjesečnih naknada, Nermina Zaimović – Uzunović i Nermina Kapetanović po 579,22 KM (nisu koristile naknade za smještaj), te Šefik Džaferović 279,22 KM (nije koristio naknade za odvojeni život i smještaj). Prema podacima Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH na ovaj način: ukidanjem naknada za Mešića, Zaimović-Uzunović, Kapetanović i Džaferovića će se ostvariti uštede na godišnjem nivou od 28.207,68 KM. Dodatna ušteda od 6.300 KM na godišnjem nivou bit će i zbog smanjenja naknada za troškove smještaja za sve korisnike u visini od 25 KM mjesečno, odnosno sa 500 na 475 KM počevši od 1. jula 2013. godine. Tako će ukupni efekti ušteda za Parlamentarnu skupštinu BiH biti 34.507,68 KM. No, analiza dopune Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknade za odvojeni život i naknade za privremeno raspoređivanje otkrila je imena poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH koji je koriste do maksimuma. Dokument je u posjedu BUKA. Tako pravo na naknadu za posjete porodicama koristi 20 poslanika i delegata (stanje nakon 1. jula 2013. godine). Mjesečno samo po toj osnovi Nermin Purić (DNZ) dobije 1.394,82 KM, a Senad Šepić (SDA) i Nermina Ćemalović (SDP) po 1.273,86 KM. Među rekorderima sa mjesečnom naknadom za posjete porodicama je i Mladen Ivanić (PDP) koji dobiva 870,44 KM, Drago Kalabić sa 863,03 KM, te Mate Franičević i Borjana Krišto (HDZ BiH) kao i Krunoslav Vrdoljak (SDP) koji primaju mjesečno po 782,46 KM. Mjesečni iznos za posjete porodicama od 718,57 KM dobiva Milica Marković (SNSD), Zvonko Jurišić (HSP) 714,42 KM, a Mladen Bosić (SDS) 711,16 KM. Stepanu Krešiću (HSP) isplaćuje se mjesečna naknada za posjet porodici u iznosu od 657,72 KM, Šemsudinu Mehmedoviću (SDA) 646,38 KM, Amiru Fazliću (SDA) 638,82 KM,  a Mladenu Ivankoviću – Lijanoviću (NSRB) 604,80 KM. Iznos od 522,26 KM mjesečno za posjete porodici isplaćuje se Lazaru Prodanoviću (SNSD), 518,86 KM Aleksandri Pandurević (SDS), 502,74 KM Mehmedu Bradariću (SDP),  446,04 Hasanu Bećiroviću (SDP), te 412,02 KM Zijadu Jagodiću (SDA). Interesantno je da gotovo svi navedeni poslanici i delegati primaju naknadu za troškove smještaja u mjesečnom iznosu od 500 KM (do 1. jula), odnosno 475 KM od 1. jula 2013. godine. Naknadu ne prima jedino Senad Šepić, dok Borjana Krišto to pravo ostvaruje u mjesečnom iznosu od 219 KM. Osim ovih poslanika i delegata naknade za smještaj dobivaju i Denis Bećirović (SDP), Milorad Živković (SNSD) i Ognjen Tadić (SDS) u navedenom iznosu, dok Dragan Čović (HDZ BiH) dobiva 219 KM mjesečno. Time je spisak korisnika prava na smještaj utvrđen na ukupno 23 poslanika i delegata. Najduži je ipak, onaj spisak koji se odnosi na naknade za odvojeni život u mjesečnom iznosu od po 300 KM. Ovaj iznos dobiva svih 23 poslanika i delegata kao i naknade za smještaj, a uz njih to pravo ostvaruje i Senad Šepić, te Božo Ljubić (HDZ 1990). Tako će se i nakon smanjenja broja korisnika za naknade za posjete porodici mjesečno trošiti iznos od 15.116,88 KM (166.285,68 KM godišnje), za naknade za smještaj mjesečna izdvajanja Parlamentarne skupštine BiH bit će 10.413 KM (124.956 KM godišnje), a naknada za odvojeni život po 7.500 KM mjesečno (82.500 KM godišnje). Navedene naknade nisu jedine koje poslanici i delegati dobivaju mimo plata, toplog obroka i paušala. U skladu sa Odlukom o načinu i obračunu plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH onima čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 50 kilometara od sjedišta PS BiH, a za dolaske na sjednice koriste privatno vozilo isplaćuje se i naknada u visini od 20 posto cijene litre benzina (95 oct) po pređenom kilometru. Promjenom granice sa 50 na 80 kilometara to pravo će izgubiti poslanik Salko Sokolović (SDA) naplaćivao iznos od 60,15 KM po dolasku, te Niko Lozančić (HDZ BiH) i Adnan Bašić (SBB) dobivali po 47 KM po dolasku na sjednicu. Zajednička služba Parlamentarne skupštine BiH nije inače, dostavila kompletan pregled korisnika naknade za troškove dolazaka na sjednice. Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvještaju o reviziji za 2012. godinu koja se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH posebno spornim  ocijenila je dio koji tretira upravo naknade troškova za posjetu porodici – korištenje sopstvenih vozila za koje je u prošloj godini utrošeno 184.081 KM. - Ponovo preporučujemo da se preispita način obračuna naknade i ovo pravo reguliše na način koji se primjenjuje kod obračuna naknade za prevoz jednog dijela poslanika i delegata, zaključak je Kancelarije za reviziju institucija BiH u izvještaju za 2012. godinu koji se odnosi na Parlamentarnu skupštinu BiH. Revizija je naime, konstatovala kako su troškovi za ove namjene prošle godine u odnosu na 2011. bili veći za čak 28 posto. Način isplate troškova prevoza za posjetu porodici nije se izmijenio i ta vrsta naknade se i prošle godine obračunavala na osnovu Odluke o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih troškova poslanika i delegata - Kao i prethodnih godina vrši se obračun za korištenje sopstvenog vozila množenjem kilometraže od mjesta rada do mjesta prebivališta i nazad sa procentom od 20 % od cijene litre benzina i koeficijentom četiri. Iznos isoplaćene naknade u novembru bila je 16.943 KM (za 25 poslanika i delegata), a u decembru 2012. godine 15.972 KM (za 24 poslanika i delegata). Pojedinačni iznosi naknade zavise od relacije za koju se vrši obračun i cijena goriva, a prema prezentiranim podacima naknada za Zenicu (novembar 2012.) iznosila je 284 KM, Tuzlu 453 KM, Bijeljinu 729 KM, Livno 795 KM, Banja Luku 883 KM, Cazin 1.294 KM, te Veliku Kladušu 1.417 KM, utvrdila je revizija. Kancelarija za reviziju institucija BiH upozorila je da već duži niz godina u izvještajima navodi da internom odlukom nije jasno definisan način ostvarivanja prava i da je potrebno preispitati utvrđeni način obračuna sa stanovišta opravdanosti i racionalizacije. Stav revizora je, da s obzirom da jedan broj poslanika i delegata ostvaruje pravo na prevoz u visini prevozne karte koja je utvrđena za relaciju prema mjestu prebivališta, da na isti način treba postupiti i prilikom utvrđivanja visine prevoza za "odlazak vikendom".

Komentari / 26

Ostavite komentar
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE
Name

FORTUNA

11.09.2013 09:06

A KO CE NAMA DATI DA BI POSJETILI RODITELJE I RODBINU KOJI SU NAM PRED NOSOM A IPAK ZBOG NEDOSTATKA PARA POSJECUJEMO IH DVA TRI PUTA GODISNJE,JEL TO SAMO ONI IMAJU PORODICE

ODGOVORITE
Name

Vule

10.09.2013 14:17

Jel to onaj posteni i skromni Mladen Ivanic?

ODGOVORITE