Nije dokazana namjera da se počini genocid u Srebrenici

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je danas da Haško tužilaštvo nije dokazalo tezu da je on, "u dogovoru sa drugima, počinio, planirao, podsticao, naredio, pomagao ili podržavao genocid" u Srebrenici u julu 1995.

Republika Srpska 11.06.2012 | 18:51
 Nije dokazana namjera da se počini genocid u Srebrenici
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić izjavio je danas da Haško tužilaštvo nije dokazalo tezu da je on, "u dogovoru sa drugima, počinio, planirao, podsticao, naredio, pomagao ili podržavao genocid" u Srebrenici u julu 1995. godine, javio je dopisnik Srne iz Haga."Naprotiv, postoje dokazi da nije bilo namjere da Vojska Republike Srpske uđe u Srebrenicu, već je do toga došlo kada se povukla 28. divizija Armije BiH", rekao je Karadžić u nastavku rasprave po pravilu 98bis u Haškom tribunalu. Prema ovom pravilu, iz Pravilnika Tribunala o postupku i dokazima, Pretresno vijeće može da po okončanju dokaznog postupka optužbe donese oslobađajuću presudu po bilo kojoj tački optužnice za koju utvrdi da nije dokazana. Odbrana je saopštila da traži da bude donesena oslobađajuća presuda po svih 11 tačaka optužnice. Karadžić je rekao da je "vojna akcija u Srebrenici bila opravdana, jer je bilo neizdrživo trpiti stalne napade iz Srebrenice“. "Obaviješten sam da mogu da uđu u Srebrenicu i naredio da postupe najhumanije što se može", rekao je Karadžić. Povodom tvrdnje Tužilaštva da je "do odluke došlo u danima napada", Karadžić je istakao da "nije pružen nijedan dokaz da je bilo odluke o genocidu u bilo kom trenutku". On je dodao da su svjedoci potvrdili da nisu znali da je postojala namjera da se počini genocid i da oni sami nisu imali tu namjeru. Osvrćući se na optužbe koje se odnose na prisilno premještanje i deportaciju, Karadžić je rekao da je "nedvosmisleno dokazano da srpska vojska nije imala borbeni kontakt sa 28. divizijom, niti sa stanovništvom, prije kontakta u Potočarima gdje se stanovništvo sklonilo na nagovor svojih vlasti". "Tužilaštvo tvrdi da su (general Ratko) Mladić i srpska strana bili spremni da ih evakuišu prije nego što se stanovništvo o tome izjasnilo. Nije bila planirana nikakva deportacija. Za evakuaciju su bili i ljudi u Srebrenici i centralna vlast u Sarajevu i UN su taj zahtjev prenijele Mladiću preko holandskog generala Nikolaja i pukovnika Karemansa“, rekao je Karadžić. Prema njegovim riječima, "čak i da je bilo deportacija, Tužilaštvo nije pružilo dokaz o mojim saznanjima, kamoli o mojim učešćima". Sudija Hauard Morison upozorio je Karadžića da bi morao da se koncentriše na stvari koje bi mogle biti dokaz, umjesto da iznosi komentare. "Ovdje se ne radi o završnoj riječi i ne treba da komentarišete stvari koje bi mogle biti dokaz, već da iznosite argumente", rekao je Morison. Rasprava je nastavljena.