Pripreme za popis teku prema planu

Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović izjavio je da aktivnosti oko priprema za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, koji će se održati od 1.

Republika Srpska 29.08.2013 | 15:58
Pripreme za popis teku prema planu
Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović izjavio je da aktivnosti oko priprema za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, koji će se održati od 1. do 15. oktobra, uglavnom teku prema planu. Milinović je na današnjem predstavljanju kampanje i popisnica koje će se koristiti tokom popisa rekao novinarima da se intenzivno radi na štampanju popisnog materijala, a da je popisni materijal za predpopisivanje dostavljen ministarstvima inostranih poslova, pravde i odbrane. "Konačna lista popisivača je u završnoj fazi, a kompletan metodološki instrumentarijum koji će se koristiti u popisu nalazi se na našoj veb stranici", dodao je Milinović. Glavni metodolog Agencije za statistiku BiH Nora Selimović rekla je da će popis stanovništva biti proveden u periodu od 1. do 15. oktobra sa stanjem na dan 30. septembar u ponoć, što je referentni datum popisa. Ona je pojasnila da će popisivači ići od vrata do vrata i zapisivati podatke o domaćinstvima i osobama, a da će preliminarni rezultati biti objavljeni 90 dana nakon popisa. Naglašavajući da je popis najvažniji statistički izvor pojedinačnih podataka o stanovništvu jedne zemlje, Selimovićeva je navela da su osnovna načela popisa sveobuhvatnost teritorije i popisnih jedinica, istovremenost, individualno popisivanje, jedinstvena metodologija, zaštita podataka i racionalnost. "Cilj popisa je ustanoviti broj stanovnika i obilježja stanovništva kada je u pitanju demografija, etnička pripadnost, obrazovanje i ekonomsko stanje, te utvrđivanje broja domaćinstava", istakla je Selimovićeva. Ona je dodala da popisnica ima 46 pitanja, a da svaka zemlja u kojoj se provodi popis mora imati obavezni set od 27 pitanja. Osnovni instrument popisnica sastoji se od osnovnih pitanja, datuma rođenja pojedinca, pola, školske spreme, a slijede i setovi pitanja o nacionalnosti, migracijama, etničko-kulturološka pitanja, pitanja o obrazovanju, ekonomskim karakteristikama, te set pitanja za lica koja imaju poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Kada je riječ o upitniku za domaćinstvo i stan, što je drugi instrument, Selimovićeva je istakla da će ovaj upitnik omogućiti da se ustanovi da li u jednom domaćinstvu živi jedna ili više porodica, da li se porodica sastoji od muža i žene ili od samohrane majke. Treći instrument popisnice je kontrolnik, koji će služiti za evidentiranje svih popisnih jedinica u popisnom krugu. Ukoliko u domaćinstvu ne bude nikoga u trenutku kada popisivač dođe na vrata, popisivač će ostaviti obavještenje o svom dolasku, gdje će navesti vrijeme kada će doći sljedeći put. Selimovićeva je navela da će popisivač ostaviti obavještenje i drugi put kada dođe, u slučaju da ponovno ne nađe nikoga, ali da će treći put samo ostaviti obavještenje u kojem će biti navedeno da se osoba treba javiti Popisnoj komisiji. Ona je naglasila da će svi podaci popisa biti obrađivani na jednom mjestu, što će trajati od šest do osam mjeseci, što je zakonski propisani rok. U okviru popisa stanovništva vodiće se i javna kampanja koja će trajati od 1. septembra do 15. oktobra, čiji je cilj slanje jedinstvene poruke i podizanje svijesti građana o popisu.

Komentari / 0

Ostavite komentar