Zadržana likvidnost, kao i monetarna i fiskalna stabilnost

Guverner Centranle banke BiH Kemal Kozarić izjavio je danas da je bankarski sektor u BiH zadržao likvidnost, kao i da je zadržana monetarna i fiskalna stabilnost BiH.

Republika Srpska 06.06.2012 | 15:30
Zadržana likvidnost, kao i monetarna i fiskalna stabilnost
Guverner Centranle banke BiH Kemal Kozarić izjavio je danas da je bankarski sektor u BiH zadržao likvidnost, kao i da je zadržana monetarna i fiskalna stabilnost BiH. Učestvujući u radu Sedme međunarodne konferencije Banjalučke berze, Kozarić je rekao da se rizici poslovanja bankarskog sektora ogledaju u prelivanju tenzija usljed reflektovanja krize iz zemalja iz kojih dolaze bankarske grupacije koje djeluju u BiH. On je naveo da inodug BiH iznosi 6,6 milijardi KM, što je u odnosu na bruto domaći proizvod čini umjereno zaduženom zemljom. Kozarić je rekao da mnoge evropske zemlje,a naročito one pogođene dužničkom krizom razmišljaju o pojmu upravljanja dugom. Prema domaćim predviđanjima, kaže Kozarić, BDP bi u ovoj godini trebalo da ima rast od 1,6 odsto. On je dodao da je to realno i ostvarljivo i pored toga što prognoze određenih međunarodnih institucija govore da u BiH neće biti ili bar ne u tom procentu rasta BDP-a.