Tužilaštvo BiH: Ne podliježemo pritiscima

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje pokušaje političkih pritisaka na njegov rad i nezavisnost i poručuje svim građanima BiH da neće popustiti tim pritiscima - navedeno je u današnjem saopštenju Tužilaštva koje potpusuje glavni tužilac Goran Salihović.

Republika Srpska 27.08.2013 | 16:29
Tužilaštvo BiH: Ne podliježemo pritiscima
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje pokušaje političkih pritisaka na njegov rad i nezavisnost i poručuje svim građanima BiH da neće popustiti tim pritiscima - navedeno je u današnjem saopštenju Tužilaštva koje potpusuje glavni tužilac Goran Salihović.Takođe je navedeno da će, kao dokaz novih uspjeha u radu Tužilaštva, javnost biti uskoro informisana o podizanju jedne od najvećih optužnica protiv organizovanog kriminala u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. - Usljed neprimjerenih političkih pritisaka na rad i nezavisnost tužilaštva i pravosuđa, Tužilaštvo BiH još jednom ističe da pozivanje tužilaštva i glavnog tužioca na sjednice parlamentarnih komisija predstavlja nedopustiv politički pritisak te grubo i nedopustivo političko miješanje u nezavisnost pravosuđa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije odbrambena niti sigurnosna agencija nego pravosudna institucija koja se brine o poštivanju ljudskih prava i zakonitosti - navedeno je u saopštenju za javnost. Kako se ističe, ukoliko ove aktivnosti budu nastavljene, Tužilaštvo će o navedenim pritiscima upoznati sve nadležne domaće i međunarodne institucije, uključujući i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH "jer je navedena praksa neprimjerena demokratskim državama". Glavni tužilac nema zakonsku obavezu ni ovlaštenje da, navodi se u saopštenju, razgovara o predmetima iz domena rada Tužilaštva nigdje osim u sudnici a naročito ne na sjednicama komisija u Parlamentu ili bilo kojim političkim institucijama. -Tužilaštvo BiH iskazuje puno poštovanje i uvažavanje institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, koje predlažu i donose zakone, ali takođe se mora poštovati nezavisno pravosuđe kao treći, ravnopravni stub vlasti - navedeno je takođe. U Tužilaštvu su stava da Parlament nije niti može biti nadređen pravosudnoj vlasti nego je ravnopravna institucija. Niko, a naročito političari, neće i ne mogu odlučivati da li će tužilaštvo nekoga optužiti ili ne, dodaju. - Svi nositelji pravosudnih funkcija pa tako i tužioci, odgovaraju isključivo struci, tj. Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, koje ih bira i razrješava, a nikako političarima ni političkim tijelima. Zakonom je decidno i tačno utvrđeno kome je Tužilaštvo BiH odgovorno i dužno podnositi izjašnjenja - kaže se u saopštenju. Tužilaštvo BiH obavještava građane Bosne i Hercegovine da neće podleći nikakvim političkim pritiscima i da će istrajati u poštivanju zakonitosti i borbi protiv kriminala, korupcije i ratnih zločina. U tome ga, ističe se, neće niko spriječiti pa ni pritisci pojedinih političara. -O rezultatima rada Tužilaštva najbolje govore gotovo svakodnevne akcije i podizanje optužnica protiv počinitelja svih vidova organizovanog kriminala, ratnih zločina, terorizma, kao i rasvjetljavanje više godina nerazjašenjenih teških ubistava, pljački i razbojništava, o kojima su građani BiH informisani u medijima. U rasprave s političarima nismo htjeli i ubuduće nećemo ulaziti jer smatramo da je šteta da se energija i rad Tužilaštva, umjesto na rad na predmetima, usmjerava na političke rasprave - navedeno je u saopštenju Tužilaštva BiH.  

Komentari / 0

Ostavite komentar