Zametica će morati da svjedoči

Pretresno vijeće Haškog tribunala izdalo je nalog kojim se Jovan Zametica, bivši savjetnik nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, obavezuje da se pojavi kao svjedok odbrane u Karadžićevom predmetu, objavljeno je danas u ovom sudu.

Republika Srpska 27.08.2013 | 16:08
Zametica će morati da svjedoči
Pretresno vijeće Haškog tribunala izdalo je nalog kojim se Jovan Zametica, bivši savjetnik nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, obavezuje da se pojavi kao svjedok odbrane u Karadžićevom predmetu, objavljeno je danas u ovom sudu. Karadžić je obavezujući nalog tražio zato što je Zametica timu odbrane sredinom juna dao potpisanu izjavu, a zatim saopštio da ne želi da svjedoči. Pretresnom vijeću predata je prepiska sa pravnim savjetnikom optuženog u kojoj Zametica "izražava zabrinutost zbog načina na koji je tim odbrane postupao prema njemu". U posljednjoj elektronskoj poruci on je naveo da "postoje problemi u vezi sa izjavom, koje tim odbrane nije ispravio". Zametica je zbog toga zatražio da "optuženi povuče izjavu" i saopštio da se "neće pojaviti kao svjedok u ovom predmetu". U donošenju odluke o izdavanju subpoene, sudije su ustanovile da je optuženi bezuspješno preduzeo razumne mjere da obezbijedi dobrovoljnu saradnju Zametice. Sudije su se uvjerile i da s obzirom na prirodu i obim očekivanog svjedočenja ono ne može da se dobije iz drugih izvora, što je jedan od uslova za izdavanje obavezujućeg naloga. U odluci se navodi da je Zametica, kao savjetnik i portparol u periodu na koji se odnosi optužnica, "bio prisutan na većini sastanaka na kojima je bio optuženi i sastavljao je većinu Karadžićeve korespondencije". "Zametica je zbog toga u jedinstvenoj situaciji da da iskaz u vezi sa stanjem svijesti optuženog i njegovim saznanjima o ubijanju zarobljenika u Srebrenici u julu 1995, o uzimanju osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. i o granatiranju Markala 5. Februara 1994”, ističe se u odluci. Sekretaru Tribunala naloženo je da preduzme neophodne korake da obezbijedi da odluka i nalog o subpoeni odmah budu predati Vladi Austrije.  

Komentari / 0

Ostavite komentar