Novi zajam za „Farmlend“ (VIDEO)

Govedarska farma „Farmlend“, iz Nove Topole, traži od Investiciono-razvojne banke RS zajam od 15 miliona KM sa kamatom od samo 4%, a kako bi mogla da vrati kredit “Hypo banci” Banjaluka.

Republika Srpska 24.08.2013 | 17:17
Novi zajam za „Farmlend“ (VIDEO)
Govedarska farma „Farmlend“, iz Nove Topole, traži od Investiciono-razvojne banke RS zajam od 15 miliona KM sa kamatom od samo 4%, a kako bi mogla da vrati kredit “Hypo banci” Banjaluka.“Farmlend” namjerava uzeti zajam od RS na period od 10 godina sa grejs periodom od čak tri godine. Ta firma godinama uživa privilegovan položaj u Republici Srpskoj. Dobila je milionske podsticaje i desetine miliona povoljnih državnih kredita od IRB dok istovremeno ne plaća koncesiju za poljoprivredno zemljište, ne plaćaju poreze i obaveze po osnovu emitovanih obveznica koje je država od njih kupovala. Za vraćanje novog zajma “Farmlanda”, od 15 miliona maraka,uz hipoteku, garantovao bi Garantni fond RS u iznosu od 1,5 miliona KM. “Farmland”traži znatno više novca nego što je Vlada Republike Srpske odobrila na sjednici, 18. jula ove godine. Po toj odluci Poljoprivrednom gazdinstvu „Farmland “ je odobreno podnošenje zahtjeva za zajam od IRB-a u iznosu od 11.447.472 KM. Sredstva će dobiti iz Zajmova za poljoprivredu i prerađivačku industriju. Šokantno je to da RS kreditira poreskog dužnika da bi on joj vratio dug. Da bi ovo bilo moguće, Vlada je prethodno izmijenila Pravila plasmana po kreditnim linijama i zajmovima. Članom 7.  Pravilnika precizirano je da “IRB RS ograničava minimalan i maksimalan iznos kredita o okviru kreditnih linija i zajmova prema namjeni”. Istim članom je precizirano da je maksimalan iznos kredita po svim kreditnim linijama 5.000.000 KM. To znači da “Farmland” ne bi mogao dobiti 15 miliona KM, međutim,Vlada je odmah, u istom Pravilniku, napravila i izuzetke  od ograničenja i sebi dala za ekskluzivno pravo da odlučuje ko će to biti. U Pravilniku postoji i član 19., koji omogućava da Vlada određenim firmama odobri i znatno veća kreditna sredstva. Član 19. glasi: Ukupan iznos sredstava plasiranih po korisniku iz izvora IRB-a, na dan podnošenja zahtjeva za kredit finansijskom posredniku, ne može biti veći od najvišeg iznosa po kreditnoj liniji i zajmu prema namjeni, propisanom članom 7. ovih pravila, osim za pravna lica koja odredi Vlada RS posebnom odlukom. Vlada očito nastavlja podržava firme u čije poslovanje nema uvid. “Farmland” ne objavljuje redovno svoje finansijske i revizorske izvještaje. Na Banjalučkoj berzi poslednji je revizorski izvještaj je za 2011. godinu. Iz Izvještaja je bilo vidljivo da su ukupne obaveze “Farmlanda” prelazile 28 miliona KM. Direkcija za robne rezerve RS je svojevremeno sklopila sporazum sa „Farmlandom“, vrijedan 10 miliona KM, po kojem je ta farma trebala dobiti 1.000 junica, a dobila je 500. Posao sa“Farmlandom”je sklopljen bez raspisivanja tendera, zbog čega su negodovali predstavnici 11 hiljada farmera iz RS. Poreska uprava RS je prethodnih godina često blokirala račun “Farmlanda” zbog neplaćenih obaveza, ali je Vlada to brzo riješila, naređujući da se račun odblokira. (BN TV) [jwplayer config="Out-of-the-Box_copy" mediaid="46218"]

Komentari / 0

Ostavite komentar