Produženi boravak u 40 škola Srpske

Produženi boravak u školskoj 2013/2014.

Republika Srpska 24.08.2013 | 09:20
Produženi boravak u 40 škola Srpske
Produženi boravak u školskoj 2013/2014. godini biće organizovan za 2.300 učenika u 40 škola u Republici Srpskoj, izjavila je Srni službenik za odnose sa javnošću Ministarstva prosvjete i kulture Srpske Branka Rogač.Ona je pojasnila da je produženi boravak oblik organizovanog rada sa učenicima u školi, prije i/ili nakon završetka nastave, koji pomaže zbrinjavanju djece tokom cijelog radnog dana. "U okviru produženog boravka održavaju se različite kulturno-umjetničke i sportske aktivnosti, učenje, izrada domaćih zadataka i izvršavanje drugih obaveza u skladu s opštim aktima škole", istakla je Rogačeva. U produženom boravku, kaže ona, učenici se, pod rukovodstvom voditelja, sistematski i planski pripremaju za nastavu i organizovano provode slobodno vrijeme. Produženi boravak se organizuje za učenike prvog razreda, eventualno za učenike prve trijade, što zavisi od mogućnosti škole i zainteresovanosti roditelja. Kada je riječ o specijalnim ustanovama koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju, Rogačeva je rekla da se produženi boravak organizuje za učenike prve i druge trijade, a ukoliko škola ima uslove, može se organizovati produženi boravak za zainteresovane učenike. "U slučajevima kada je zainteresovanost roditelja veća od smještajnih kapaciteta škole, prilikom uključivanja učenika u produženi boravak škole daju prednost učenicima čiji su roditelji u stalnom radnom odnosu, o čemu roditelji školi dostavljaju dokaz", istakla je Rogačeva. Roditelji treba da dostave i dokaz da u zajedničkom domaćinstvu nema članova koji bi se mogli privremeno brinuti o djetetu u vrijeme roditeljskog/starateljskog radnog angažovanja. Prema njenim riječima, sa roditeljima, zainteresovanim za uključivanje učenika u produženi boravak, škola zaključuje ugovor kojim se regulišu prava i dužnosti škole i roditelja. Roditelji imaju mogućnost i potpisivanja "ugovora sa ishranom i ugovora bez ishrane. Kada je riječ o finansiranju produženog boravka, Rogačeva kaže da resorno ministarstvo snosi troškove bruto plata radnika angažovanih u produženom boravku, jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi škola koja organizuje produženi boravak može da snosi materijalne troškove, i može se finansirati iz drugih izvora. "Roditelji koji potpišu ugovor sa uključenom ishranom snose troškove ishrane, i u zavisnosti od zainteresovanosti, snose troškove ostalih aktivnosti kao što su učenje stranih jezika ili sportske aktivnosti", istakla je Rogačeva. Okvirno radno vrijeme produženog boravka je od 6.30 do 17.30 časova. Produženi boravak u školama u Republici Srpskoj organizuje se od školske 2009/2010. godine, a zainteresovanost škola i roditelja za ovaj program svake godine je sve veća. U školskoj 2009/2010. godini produženi boravak je organizovan u 19 osnovnih škola i dva vrtića, u 2010/2011. u 23 škole, u 2011/2012. godini u 34 škole, a u školskoj 2012/2013. godini u 39 škola.

Komentari / 0

Ostavite komentar