Bitno da BiH ima usvojen budžet

Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar DŽombić ocijenio je da je bitno da BiH ima usvojen budžet, a da će se politički lideri dogovoriti  o eventulano drugačijem sastavu  Savjeta ministara, ukoliko do toga dođe.

Republika Srpska 01.06.2012 | 11:23
Bitno da BiH ima usvojen budžet
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar DŽombić ocijenio je da je bitno da BiH ima usvojen budžet, a da će se politički lideri dogovoriti  o eventulano drugačijem sastavu  Savjeta ministara, ukoliko do toga dođe."Bitno je da imamo Savjet ministara i da možemo da provedemo sve politike o  kojim  smo se dogovorili", rekao je DŽombić i dodao da je važno i što su  usvojeni   zakoni potrebni  za  evropske integracije. Prema njegovim riječima, bitno je da Savjet ministara nastavi  kontinuitet.