O sastanku u Briselu 27. juna

Predsjedništvo BiH razmatraće danas poziv za učešće na dijalogu na visokom nivou o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji /EU/ koji će biti održan u Briselu, 27.

Republika Srpska 30.05.2012 | 11:27
O sastanku u Briselu 27. juna
Predsjedništvo BiH razmatraće danas poziv za učešće na dijalogu na visokom nivou o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji /EU/ koji će biti održan u Briselu, 27. juna.U Brisel na sastanak, čija će tema biti napredak BiH ka pristupanju EU, pozvani su i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, predsjednici vlada Republike Srpske Aleksandar DŽombić i i Federacije BiH Nermin Nikšić,gradonačelnik Brčko distrikta Miroslav Gavrić i lideri šest najjačih političkih stranaka. Na najavljenom dnevnom redu je i Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije o izgradnji mosta preko rijeke Drine i graničnih prijelaza Bačevci – Fakovići. Predsjedništvo BiH razmatraće i prijedloge odluka o ratiFikaciji Ugovora o Finansiranju između BiH, Republike Srpske i Evropske investicione banke koji se odnosi na hitnu pomoć u slučaju poplave i prevenciju, te ratifikaciji Sporazuma o Finansiranju između BiH i Evropske komisije u pogledu prekograničnog programa BiH - Srbija u okviru IPA komponente prekogranične saradnje za 2010. godinu. Na dnevnom redu je i Dvogodišnji sporazum o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu za 2012-2013. godinu i Sporazum o uspostavljanju Funkcionalnog bloka vazdušnog prostora centralne Evrope sa InFormacijom o ispunjenosti uslova za ratiFikaciju Sporazuma. Članovi Predsjedništva BiH trebalo bi da razmatraju i Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima građana, kao i realizaciju zaključka Predsjedništva BiH u vezi s učešćem jedinice Vojne policije Oružanih snaga BiH u misiji ISAf u Avganistanu. Na najavljenom dnevnom redu je i analiza usklađenosti zakonodavstva u BiH u oblasti kulture, s međunarodnim konvencijama koje je BiH ratiFikovala, saopšteno je iz Predsjedništva BiH. Sjednica Predsjedništva BiH počinje u 10.30 časova, a nakon sjednice biće održana konFerencija za novinare sa početkom u 13.00 časova.