Tužbe protiv Geodetske uprave Srpske

Dva tužbena zahtjeva, u vrijednosti od 5.

Republika Srpska 04.08.2013 | 15:07
Tužbe protiv Geodetske uprave Srpske
Dva tužbena zahtjeva, u vrijednosti od 5.101.191 KM, Geodetska uprava nije na ispravan način evidentirala, niti na vrijeme prikazala revizorima Glavne službe za reviziju javnog sektora. Naime, protiv Uprave su preduzeća "Geoinženjering“ d.o.o. Banja Luka i "Gis soft“ d.o.o. Brčko pokrenuli tužbu po osnovu isplate duga za geodetske radove izvršene još 2009., a u vrijednosti 3.944.868 KM. Geodetska uprava RS-a je drugotužena i u sporu "teškom“ oko 1,1 miliona KM koju je protiv nje pokrenula i "Elektroprivreda Republike Srpske". Revizorima su se iz Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS-a pravdali da su, nakon izrade finansijskih izvještaja za 2012., došli do saznanja da se protiv te institucije vode još ta dva tužbena zahtjeva. Navedeni tužbeni zahtjevi evidentirani su u vanbilansnoj evidenciji u 2013. godini što nije u skladu s Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za korisnike prihoda budžeta RS, opština, gradova i fondova. Međutim, to nisu jedine nepravilnosti u radu tokom 2012., koje je uočila revizija, dajući Geodetskoj upravi mišljenje s rezervom. Ponovo se ukazuje se da Uprava nije provela preporuku iz prethodnih revizorskih izvještaja, a koja se odnosila na kupovinu i uknjižbu poslovnog prostora od prodavca "Trgoprodaja“ Prijedor u iznosu od 6.042.000 KM, niti je obezbijedila povrat datog avansa u iznosu od 1.500.000 KM uplaćenog još 14. decembra 2010. godine. Novac poreskih obveznika u RS u Upravi su trošili nezakonito i kada su u pitanju rashodi po osnovu zakupa stanova, iskazani su u iznosu od 62.397 KM, s tim da se ne zna čak ni ko je od zaposlenih koristio tu privilegiju. Ni tu nije kraj nepravilnostima u radu. Revizija je, između ostalog, uočila da je za prvih devet mjeseci Geodetska uprava nabavljala gorivo i naftne derivate u iznosu od 154.864 KM, bez provedenog postupka javnih nabavki i zaključenog ugovora.

Komentari / 0

Ostavite komentar