O Budžetu za 2012.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće danas Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012.

Republika Srpska 24.05.2012 | 11:54
O Budžetu za 2012.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH razmatraće danas Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012. godinu. Predstavnički dom podržao je 10. maja prinicipe Prijedloga budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2012. godinu, a protiv budžeta je glasalo 12 poslanika SDA, SBB-a i Stranke za BiH. Predsjedništvo BiH usvojilo je 27. aprila Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 1.349.928.000 KM. Od ovog iznosa za finansiranje institucija BiH predviđeno je 950 miliona KM, a za servisiranje spoljnog duga 444.928.000 KM. Prije rasprave o budžetu, prema najavi lidera "šestorke" koji su se juče sastali u Sarajevu, Predstavnički dom će raspravljati i o Prijedlogu zakona o službi u Oružanim snagama BiH koju je u parlamentarnu proceduru uputilo Ministarstvo odbrane BiH, a kojim će pokušati da bude riješen status prijevremeno penzionisanih pripadnika Oružanih snaga BiH. Na jučerašnjem sastanku, šestorica stranačkih predsjednika dogovorili su se da prijevremeno penzionisani vojnici pravo na primanja ostvaruju kao srodne kategorije u entitetima. Na najavljenom dnevnom redu današnje sjednice su i principi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH i Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o Javnom radio-televizijskom servisu BiH koje su predložili poslanici SDS-a i PDP-a Mladen Bosić, Darko Babalj, Borislav Bojić, Aleksandra Pandurević i Vesna Krstović-Spremo. Pred poslanicima će se naći i Prijedlog zakona o carinskoj tarifi, te principi Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH. Predviđeno je da poslanici obave raspravu i o Analizi provođenja Državne strategije za rad u predmetima ratnih zločina, koju je pripremio Visoki sudski i tužilački savjet BiH, Izvještaju o radu i poslovanju BHRT-a za 2011. godinu, Informaciji o ključnim bezbjednosnim izazovima u BiH u 2011. godini, kao i Analizi stepena primjene Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za borbu protiv organizovanog kriminala. Na dnevnom redu je i Informacija o stanju i problemima u funkcionisanju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, sa prijedlozima za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, te produženje mandata Istražnoj komisiji Predstavničkog doma za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava.