Krajišnik svjedoči uživo u predmetu Karadžić

Pretresno vijeće Haškog tribunala odlučilo je da nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik u dokaznom postupku odbrane bivšeg predsjednika Srpske Radovana Karadžića svjedoči uživo.

Republika Srpska 25.07.2013 | 12:39
Krajišnik svjedoči uživo u predmetu Karadžić
Pretresno vijeće Haškog tribunala odlučilo je da nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik u dokaznom postupku odbrane bivšeg predsjednika Srpske Radovana Karadžića svjedoči uživo.Vijeće je time prihvatilo zahtjev tužilaštva da Krajišnik svjedoči uživo, a ne prema pravilu 92 ter, koje predviđa da se pisana izjava ili transkript sa svjedočenja u drugom predmetu pred Haškim tribunalom unosi u dokaze. Pravilo predviđa da pretresno vijeće može da prihvati djelimično ili u cjelini svjedočenje u obliku pisane izjave ili transkripta pod uslovima da svjedok bude prisutan u sudnici, da je na raspolaganju za unakrsno i eventualno ispitivanje sudija, kao i da potvrdi da pisana izjava ili transkript tačno odražava ono što je rekao u izjavi. Vijeće je svoju odluku obrazložilo položajem koji je svjedok imao u periodu relevantnom za optužnicu, prirodom očekivanog svjedočenja, uključujući njegov potencijali značaj za predmet, kao i količinom materijala koji se predaje u dokaze. Tužilaštvo je ukazalo da je za Krajišnika ranije utvrđeno da je "svjedok niskog kredibiliteta" i da to "ide u prilog zahtjevu da bude pozvan da svjedoči uživo". Navedeno je da su drugi svjedoci rekli da su političkim vođstvom u Republici Srpskoj dominirali Karadžić i Krajišnik, a sudsko vijeće koje je sudilo Krajišniku utvrdilo je da su oni bili najbliži saradnici. "U svom odgovoru, Karadžić je naveo da daje prednost svjedočenjima `viva voće`, ali da se u ovom slučaju protivi, osim ako mu vijeće ne odobri više vremena za dokazni postupak", rekao je predsjedavajući sudija O-Gon Kvon. U donošenju odluke, vijeće je uzelo u obzir da se Krajišnik poziva radi pobijanja navoda u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, što se odnosi na suštinu krivične odgovornosti Karadžića. Datum Krajišnikov svjedočenja nije naveden u podnescima, niti je sudija Kvon to pominjao kada je jutros saopštio odluku vijeća. U skladu sa odlukom predsjednika Haškog tribunala Teodora Merona, koja je objavljenja početkom jula, Krajišnik će 1. septemrba biti oslobođen iz zatvora u Velikoj Britaniji, gdje služi kaznu od 20 godina zatvora zbog protjerivanja muslimana i Hrvata tokom rata u BiH. Krajišnik je tražio da bude prevremeno oslobođen nakon što odsluži dvije trećine kazne, koja ističe 3. avgusta. Prije sukoba u BiH Krajišnik je bio predsjednik Skupštine BiH, a do 1991. do 1996. predsjednik Skupštine Republike Srpske, kao i član Glavnog odbora Srpske demokratske stranke. Sudija Kvon je saopštio da "zbog internih problema" suđenje Karadžiću poslije tronedjeljne ljetnje pauze neće biti nastavljeno 27. već 28. avgusta. LJetnja sudska pauza počinje u Tribunalu iduće sedmice, ali će se tada nastaviti glavni pretres u predmetu Karadžić.

Komentari / 0

Ostavite komentar