Ministarstvo pravde Srpske "probilo budžet"

Ministarstva pravde Republike Srpske nije dobilo prolaznu ocjenu revizora.

Republika Srpska 20.07.2013 | 17:10
Ministarstvo pravde Srpske "probilo budžet"
Ministarstva pravde Republike Srpske nije dobilo prolaznu ocjenu revizora. Taj resor Vlade Republike Srpske u prošloj godini "probio“ je budžet po skoro svih stavkama rashoda, ukupno za više od pet miliona KM. U zbirnim finansijskim izvještajima Ministarstva pravde Republike Srpske  izvršenja budžeta u odnosu na rebalans veća su na rashodima za bruto naknade i to za 848.961 KM, a nije se štedjelo i na rashodima po osnovu utroška energije, komunalnih i komunikacionih usluga koje su za čak 1.078.003 KM više u odnosu na rebalans budžeta. Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS-u utvrdila je u ovom resoru i veće rashode za režijski materijal i to za 364.992 KM više u odnosu na rebalans, te, između ostalog, na rashodima za stručne usluge za 1.637.599 KM više potrošenih sredstava u odnosu na rebalans. Kada se dodaju još neki veći troškovi u odnosu na zakonom planirane, Ministarstvo pravde je imalo stvarno izvršenje budžetskih rashoda najmanje za 5.023.111 KM više od prikaznog, čime je resor zadužen za zakonitost prekršio Zakon o budžetskom sistemu RS. Ministarstvo pravde RS "vuče“ i neizmirena dugovanja još iz 2011. godine. Naime, iako su predloženi budžetskim zahtjevima, ni budžetom ni rebalansom budžeta za 2012. godinu nisu odobreni izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina, u iznosu najmanje 3.703.525 KM. Dio tih obaveza je tokom 2012. izmiren iz tekućih sredstava, ali je na kraju te godine ostalo najmanje 2.000.000 KM neizmirenih obaveza po osnovu rashoda iz 2011. godine. Osnova za izražavanje mišljenja s rezervom za Glavnu službu za reviziju javnog sektora bile su još neke utvrđene nepravilnosti u radu resora zaduženost za poštivanje zakona. Tako su revizijom utvrđena pojedinačna odstupanja od procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine u kazneno-popravnim zavodima Banja Luka i Bijeljina te Okružnom privrednom sudu Banja Luka. U Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom revizori su uočili probleme vezano za troškove koji nastaju povodom izuzimanja i čuvanja oduzete imovine. Zanimljivo je i da je u toj agenciji na radnom mjestu „tehnički sekretar“ zaposlena osoba koja ima završenu srednju stručnu spremu zdravstvene struke, dok je u Sudskoj policiji RS utvrđeno da je jedan radnik potpisao izjavu kojom je saglasan da bude raspoređen na radnom mjesto s višom stručnom spremom, iako posjeduje diplomu visoke stručne spreme. Istovremeno, plaća mu se obračunava po koeficijentu prethodnog radnog mjesta (vođa grupe) tj. 9,4, što je koeficijent srednje stručne spreme! U Sudskoj policiji značajan je broj tužbi zaposlenih po osnovu neisplaćenih različitih naknada na koje zaposleni ostvaruju pravo (naknada za pomoć, rođenje djeteta i drugo). Također, zbog hroničnog nedostatka budžetskih sredstava i veoma visokih naknada i nagrada za advokate po službenoj dužnosti koji padaju na teret budžeta RS, značajni iznosi na kraju svake godine ostaju neisplaćen. Revizija je predložila Vladi RS-a da usvoji odgovarajući akt kojim će propisati da naknade troškova za stvarne izdatke, kao i naknade troškova za prevoz, hotelski smještaj, dnevnice i naknade za odsustvovanje iz kancelarije advokata nužne odbrane ne mogu biti veće od istih takvih troškova i naknada koji se priznaju na teret budžetskih sredstava zaposlenim osobama i imenovanim funkcionerima, u zemlji i inostranstvu.

Komentari / 0

Ostavite komentar