Prijedlog politike zaduživanja povučen sa dnevnog reda

U nastavku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske neće biti razmatran Prijedlog politike zaduživanja, jer je iz procedure taj dokument povukla Vlada Srpske.

Republika Srpska 22.05.2012 | 11:39
Prijedlog politike zaduživanja povučen sa dnevnog reda
U nastavku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske neće biti razmatran Prijedlog politike zaduživanja, jer je iz procedure taj dokument povukla Vlada Srpske. Prijedlog politike zaduživanja povučen je sa dnevnog reda na zahtjev Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković istakao je da je povlačenje Prijedloga politike zaduživanja zatraženo, jer je stvorena pogrešna percepcija u javnosti kako Republiku Srpsku u naredne dvije godine treba zadužiti za oko četiri milijarde KM. „U Prijedlogu politike zaduživanja našle su se stvari koje su uslovno rečeno taksative želje određenih grupacija za zaduživanjem. Takav dokument ne možemo prihvatiti i smatramo da mora biti dorađen i da prioriteti moraju biti drugačije određeni“, rekao je novinarima Višković, prije nastavka sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. On je naglasio da prioriteti u politici zaduživanja moraju biti privreda, poljoprivreda, energetika i sve ono što će budućim generacijama donositi nove vrijednosti. "Politika zaduživanja će biti dorađena i u tom dokumetu će obim zaduženja biti drugačije složen", dodao je Višković. Poslanici će razmatrati Informaciju o stanju u obasti penzijskog i invlidskog osiguranja u Republici Srpskoj i Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za prošlu godinu. Biće razmatrana i Informacija o ostvarivanju prava na otpremninu po članu 152. Zakona o radu za prošlu godinu.