“Padaju u vodu” presude Suda BiH?

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" da Sud BiH nije trebalo retroaktivno da primijeni Krivični zakon iz 2003.

Republika Srpska 18.07.2013 | 14:16
“Padaju u vodu” presude Suda BiH?
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku u slučaju "Maktouf i Damjanović protiv BiH" da Sud BiH nije trebalo retroaktivno da primijeni Krivični zakon iz 2003. godine u dva predmeta ratnih zločina. U današnjoj presudi Velikog vijeća u predmetu "Maktouf i Damjanović protiv BiH" /predmeti broj 2312/08 i 34179/08/, koja je konačna, Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno odlučio da je došlo do povrede člana sedam /kažnjavanje samo na osnovu zakona/ Evropske konvencije o ljudskim pravima. Iračanin Abuladhim Maktouf odslužio je petogodišnju kaznu, na koju ga je Sud BiH osudio zbog počinjenog ratnog zločina primjenjujući Krivični zakon BiH, koji nije postojao u vrijeme kada je počinjeno krivično djelo za koje je osuđen. Retroaktivna primjena zakona je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, zbog čega je Maktouf tužio BiH. Nakon ove odluke, postoji mogućnost da "padaju u vodu" sve dosadašnje presude Suda BiH u predmetima ratnih zločina donesene retroaktivnom primjenom zakona.

Komentari / 0

Ostavite komentar