Mjesečno troše 3.000 KM za piće i mezu

Političari u Bosni i Hercegovini, koji su se udomili u nekoj od mnogobrojnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti, navikli su dobro da žive.

Republika Srpska 18.07.2013 | 12:18
Mjesečno troše 3.000 KM za piće i mezu
Političari u Bosni i Hercegovini, koji su se udomili u nekoj od mnogobrojnih institucija zakonodavne i izvršne vlasti, navikli su dobro da žive. Radili ili ne (što je češći slučaj) plata im redovno liježe na račun, a uz nju i naknade za topli obrok, regres, prevoz, odvojeni život…, o čemu većina “običnih” radnika u BiH može tek da sanja.Prema izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, Vijeće naroda Republike Srpske je u 2011. godini je na reprezentaciju potrošlo 40.344 maraka. Revizija je utvrdila da su troškovi reprezentacije bili veći za jedan procenat u odnosu na rebalansom odobrena sredstva, a da su u odnosu na prethodnu, 2010. godinu, veći za pet procenata. Prostom računicom da se utvrditi da su članovi Vijeća, njih tridesetak, mjesečno (složno pripadnici tri naroda i ostalih) na iće i piće trošili više od tri hiljade maraka. Pri tome, treba uzeti u obzir i činjenicu da Klubovi delegate godišnje ne održe više od trideset sjednica, a da kompletno Vijeće zasjeda mnogo rjeđe. Odlukom o pravima i obavezama izabranih i imenovanih lica u Vijeću naroda RS dato je pravo predsjedavajućem, potpredsjedavajućim i generalnom sekretaru na internu i eksternu reprezentaciju, te predsjednicima komisija na internu reprezentaciju na teret Vijeća naroda. Predsjednici klubova delegata, prilikom obavljanja svojih aktivnosti imaju pravo na internu i eksternu reprezentaciju, koja tereti sredstva za rad delegatskih klubova, navodi se u izvještaju Glavne službe za reviziju. Očito je da su članovi Vijeća naroda dobro upoznati sa svojim pravima koja se odnose na reprezentaciju i da ih izdašno koriste. Vijeće naroda RS u prošloj godini potrošilo je više para nego što je bilo predviđeno i na plate svojih članova. Rashodi za bruto naknade i ostala lična primanja rebalansom budžeta su odobreni u ukupnom iznosu 140.000 KM. Ostvarenje iznosi 159.565 KM, što predstavlja prekoračenje od 14% odobrenih sredstava, utvrdili su revizori. Dobre plate i reprezentacija nisu sve privilegije koje imaju delegati u Vijeću naroda RS. Mjesečno dobijaju i po 460 KM za troškove prevoza, na koji je ovo zakonodavno tijelo u prošloj godini potrošilo ukupno 17.184 KM. Tu su i naknade za odvojen život od porodice, za šta je iz budžeta iskeširano 8.543 KM. Ženski članovi Vijeća naroda, njih osamenaest, počašćeni su i sa po 200 maraka za Međunarodni dan žena, 8. mart. Kada postanete izabrani funkcioner, osim što imate ogromne plate u odnosu na prosjek u državi, džaba jedete i pijete, tu je i privilegija telefoniranja na državni račun. Članovi Vijeća naroda su u prošloj godini potrošili 25.124 KM na telefoniranje mobilnim telefonima, a 8.929 KM na razgovore fiksnom telefonijom. Vijeće raspolaže sa deset automobila, a prema nalazima revizije, u 2011. godini za gorivo je potrošeno 37.078 KM.

Komentari / 12

Ostavite komentar
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE
Name

Dule

18.07.2013 09:28

Ovo im je Dodo omogucio!

ODGOVORITE