Manjak inspektora

Kadrovska popunjenost Republičke uprave za inspekcijske poslove iznosi 85 odsto, iz čega se nameće pitanje da li inspektori, kojima nedostaju kolege, mogu sami da pokažnjavaju sve one koji krše zakon.

Republika Srpska 15.07.2013 | 21:40
Manjak inspektora
Kadrovska popunjenost Republičke uprave za inspekcijske poslove iznosi 85 odsto, iz čega se nameće pitanje da li inspektori, kojima nedostaju kolege, mogu sami da pokažnjavaju sve one koji krše zakon. Sigurno da ne mogu, jer kad čovjek ima puno posla, teško da može sve da završi dovoljno kvalitetno. Štaviše, kap koja preliva čašu je podatak da inspektora za socijalnu zaštitu, sport i poštanski saobraćaj uopšte nemaju, iako su te oblasti poprilično bitne, i nikako ne bi smjele da budu bez monitoringa. Osim toga, u prošloj godini Uprava nije imala niti jednog rudarskog inspektora, što znači da je malo ko mogao da preduhitri eventualne nesreće na površinskim i dubinskim kopovima, ili mahinacije u vezi sa količinama iskopane rude. Danas cijelu RS pokriva samo jedan rudarski inspektor, koji, po svemu sudeći, trčkara od rudnika do rudnika, i dok ode u jedan, u drugom može bilo šta nepredviđeno da se dogodi. U pomoć mu je pritekao čak i njegov šef, odnosno glavni republički tehnički inspektor. Zamišljam to ovako - čovjek prije podne sjedi u kravati i "češlja" izvještaje, te izdaje naredbe, a popodne oblači kombinezon, stavlja šljem na glavu i ide u kontrole. Kada se podvuče crta, zaključi se da je u više oblasti ostalo prostora za nelegalne radnje, a odgovorni vjerovatno ostaju nekažnjeni. Šta će se tek desiti kada stariji inspektori koji sada rade odu u penziju, možemo samo da pretpostavimo. Zbog toga bi Republička uprava za inspekcijske poslove trebalo da dobije saglasnost Vlade RS, da se ovaj problem riješi. Kada bi se inspekcijski redovi dopunili, sigurno bi ostalo manje prostora za kršenje zakona.

Komentari / 0

Ostavite komentar