File: Strukturalni dijalog pomogao BiH

Komesar za proširenje EU Štefan File smatra da je strukturalni dijalog o pravosuđu pomogao BiH da prevaziđe neke bitne poteškoće na putu evropskih integracija, ali da je moglo i trebalo više da se postigne.

Republika Srpska 14.07.2013 | 16:25
File: Strukturalni dijalog pomogao BiH
Komesar za proširenje EU Štefan File smatra da je strukturalni dijalog o pravosuđu pomogao BiH da prevaziđe neke bitne poteškoće na putu evropskih integracija, ali da je moglo i trebalo više da se postigne. "Ova platforma je označila početak angažovanja Evropske komisije u jednom od najosjetljivijih sektora za proces evropskih integracija", rekao je File u intervjuu za Srnu i dodao da ne može da se saglasi sa ocjenom, ma odakle ona dolazila, da se dijalog odvija suviše sporo. Kao uspjeh u dosadašnjem toku pregovora File je naveo razgovore na tehničkom nivou i postizanje konsenzusa na tom nivou o pitanjima o kojima su, prije dijaloga, stavovi bili potpuno oprečni i koja su često bila predmet grube političke retorike i konfrontacije. "Uz to, niz konkretnih rezultata već je ostvaren u ovom okviru. Ne bi trebalo da potcijenjujemo značaj pozitivnih kretanja u regionalnoj saradnji, naročito, s obzirom na stupanje na snagu sporazuma o ekstradiciji sa susjednim zemljama i potpisivanje protokola o saradnji kod slučajeva ratnih zločina sa tužilaštvima Hrvatske i Srbije", istakao je File. Prema njegovim riječima, pomoću ovih instrumenata, i uz puno poštivanje prava žrtava, 200 lica koja su ranije uživala imunitet zbog rupa u zakonu sada će se naći pred pravdom. "Ovi rezultati su, takođe, fundamentalni u pogledu regionalnog pomirenja, načela koje stoji u srži evropskih ideala", rekao je evropski komesar za proširenje. On je naglasio da postojanje pravosudnih odrgana i institucija na nivou BiH nije predmet razgovora. "EU dosljedno izražava podršku pravosuđu na nivou BiH i doprinosi njegovoj konsolidaciji značajnim finansijskim sredstvima, kao i kontinuiranom političkom podrškom. Ovu poruku sam već prenio na samom početku procesa, kada sam otvorio prvi sastanak u okviru dijaloga, koji je održan u Banjaluci još u junu 2011. godine. Kao što uvijek naglašavamo, utvrđivanje nedostataka u postojećem sistemu neohodan je korak ka učvršćivanju pravosudnih institucija na nivou BiH u institucionalnoj arhitekturi zemlje i, eventualno, da se jednom za svagda teren očisti od svake moguće kritike", rekao je File. Evropski komesar za proširenje je dodao da novi nacrt zakona o sudovima BiH koji priprema Ministarstvo pravde BiH ide u tom pravcu, iako su određene pojedinosti još u procesu razrade i usaglašavanja između ključnih aktera. "Venecijanska komisija je dala mišljenje u kojem se naglašavaju određena pitanja koja izazivaju zabrinutost i predložila konkretne preporuke koje treba ugraditi u nacrt koji će biti upućen Savjetu ministara. Sadašnji nacrt predviđa osnivanje novog, samostalnog apelacionog suda na nivou BiH, koji bi odražavao nadležnost Suda BiH. O tom nacrtu zakona je detaljno razgovarano na Prvom tematskom plenarnom sastanku strukturalnog dijaloga održanom u petak, 12. jula, u Evropskoj komisiji", podsjetio je File. On je ocijenio je da je diskusija bila veoma konstruktivna i da postoji uvjerenje da bi uskoro moglo biti postignuto finalno približavanje stavova svih učesnika. Na pitanje smatra li da je potrebno mijenjati Zakon o Visokom sudskom i tužilaškom savjetu /VSTS/, koji se nalazi na dnevnom redu dijaloga, File je rekao da su članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta priznali da bi postojeći zakoni mogli biti dorađeni i još u oktobru 2012. godine predložili skup konkretnih prijedloga izmjena. "Čekamo amandmane koje trenutno priprema Ministarstvo pravde BiH, a očekujemo da će biti zatraženo i mišljenje Venecijanske komisije. U skladu sa prethodnim načinom rada, pažljivo ćemo sagledati predložene izmjene u odnosu na relevantne evropske standarde i prakse. Međutim, kao što je više puta naglašeno, za EU VSTS ostaje ključni stub na kojem se gradi ravnoteža sudske nezavisnosti i odgovornosti“, naglasio je File. Prema njegovim riječima, budućnost strukturalnog dijaloga zavisiće od interesa i konstruktivnog pristupa vlasti sa svih niova u BiH da se pozitivno iskoristi, kako je naveo, ova jedinstvena prilika koju je pružila EU. "Reforme koje su preporučene u okviru strukturalnog dijaloga nisu tek kozmetičke, bave se nekim fundamentalnim pitanjima koje ova zemlja mora da riješi ako želi da ima budućnost kao članica EU. Na vladama i parlamentima je da izglasaju nove zakone ili amandmane i tako prilagode postojeće zakone u svrhu preuzimanja relevantnih evropskih standarda i pravnih tekovina EU. U obje faze ostajemo posvećeni promovisanju poštovanja relevantih evropskih standarda i pravnih tekovina EU sa ciljem unapređenja sistema ove zemlje u pružanju pravde svim njenim građanima“, naveo je File. On je poručio da dijalog nema alternativu u smislu utiranja puta ka evropskoj budućnosti zemlje i pripremi njenog pravosuđa za narednu, ne i manje tešku fazu pregovora sa EU. "Zadovoljni smo što novi regionalni kontekst pokazuje kako stvari na kraju, ipak, mogu da funkcionišu", zaključio je komesar za proširenje EU Štefan File u intervjuu za Srnu.  

Komentari / 0

Ostavite komentar