Nijedan validan dokaz protiv Karadžića

Beogradski advokat Goran Petronijević, član tima odbrane nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom, tvrdi da u dosadašnjem dokaznom postupku Tužilaštvo nije iznijelo nijedan validan dokaz protiv Karadžića.

Republika Srpska 18.05.2012 | 10:44
Nijedan validan dokaz protiv Karadžića
Beogradski advokat Goran Petronijević, član tima odbrane nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom, tvrdi da u dosadašnjem dokaznom postupku Tužilaštvo nije iznijelo nijedan validan dokaz protiv Karadžića. "Ako bi se striktno posmatralo šta je dokazano u slučaju doktora Karadžića mogu da vam kažem da nijedna optužba do sada nije na nesumnjiv način dokazana. Tužilaštvo je četiri puta menjalo optužnicu i to je još jedna potvrda da nemaju čvrste dokaze", rekao je Petronijević.On je u prilog svojoj tezi naveo da je od 40 incidenata, koje je Tužilaštvo stavljalo na teret Karadžiću, u dokaznom postupku većina oborena."Za događanja u Sarajevu Karadžiću je u startu bilo stavljeno na teret 16 'snajperisanja' i 15 'granatiranja'. Nakon iznošenja slučaja tužilaštva i oponiranja Karadžića i našeg tima odbrane, opštužnica sadrži 10 'snajperisanja' i devet 'granatiranja', šta to znači da je po šest incidenata otpalo, zato što nemaju dokaza", rekao je Petronijević sinoć za BN Televiziju.On je napomenuo da je odbrana Radovana Karadžića u neravnopravnom položaju u odnosu na Tužilaštvo, koje na svojoj strani ima šest advokata i 29 pomoćnika, dok u timu odbrane ima samo šest advokata i nekoliko pomoćnika, što ne broji više od 10 članova.Komentarišući spekulacije o izvjesnoj netrpeljivosti između Karadžića i generala Ratka Mladića, Petronijević je rekao da je to samo strategija tužilaštva. "Pokušaj da se Karadžić i Mladić bace u sukob je strategija tužilaštva, ali na našu sreću, oni to nisu uspeli. Nema ličnih interesa koji ne mogu da se podrede zajedničkom interesu, a to je očuvanje Republike Srpske", istakao je Petronijević.