Svega pet bh institucija dobilo pozitivno mišljenje

Kancelarija za reviziju institucija BiH završila je finansijsku reviziju za 73 institucije BiH za 2012.

Republika Srpska 09.07.2013 | 20:29
Svega pet bh institucija dobilo pozitivno mišljenje
Kancelarija za reviziju institucija BiH završila je finansijsku reviziju za 73 institucije BiH za 2012. godinu, pri čemu je svega pet dobilo čisto pozitivno mišljenje.Za devet institucija dato je mišljenja s rezervom i isticanjem predmeta, za jednu mišljenje s rezervom, za 58 pozitivno mišljenje uz isticanje predmeta, dok je u jednom slučaju dato uzdržano mišljenje. Iz Kancelarije za reviziju institucija BiH saopšteno je da su mišljenje s rezervom /sa ili bez isticanja predmeta/ dobili Centar za uklanjanje mina u BiH, Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo inostranih poslova BiH. Mišljenje s rezervom dato je i Parlamentarnoj skupštini BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvu odbrane BiH, Predsjedništvu BiH i Jedinici za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. Institucije koje su za svoje poslovanje dobile mišljenje s rezervom u ukupnom izvršenju budžeta institucija BiH učestvuju sa 57,5 odsto. Kancelarija je u ovom ciklusu revizije mišljenje s rezervom uglavnom davala zbog nedostataka u procesu javnih nabavki /kod pet institucija/, nepravilnosti koje se odnose na popis sredstava, obaveza i potraživanja /u četiri institucije/ i ugovora o djelu /kod tri institucije/. Osnovu za rezervu su u određenim institucijama predstavljali i nedostaci kod upotrebe službenih vozila, reprezentacije, te zapošljavanja. Glavni nedostaci na koje je Kancelarija skretala pažnju institucijama u vezi su sa strateškim planiranjem /35 institucija/ i planom djelovanja za efikasno provođenje programa za prevenciju korupcije /53 institucije/. Kancelarija je institucije upozoravala i na slabosti kada je riječ o reprezentaciji i ugovoru o djelu, probleme u vezi sa naplatom prihoda i slabosti informacionog sistema. Kancelarija je u ovom ciklusu revizije objavila i rezultate četiri revizije učinka i to o sljedećim temama - Upravljanje zasnovano na rezultatima kroz planove i izvještaje institucija Savjeta ministara BiH, Rad komisija institucija BiH, Upravljanje robom oduzetom u carinskim postupcima, te Uslovi za efikasnost i efektivnost kontrola PDV-a i prinudne naplate duga.

Komentari / 0

Ostavite komentar