Politiku zasnivati na punom poštivanju Dejtona i Ustava

Republika Srpska spremna je da razgovara o svim vidovima koordinacije u ekonomsko-socijalnoj sferi u BiH, uz preporuku da evropska politika u toj oblasti bude zasnovana na punom poštovanju Dejtonskog sporazuma i Ustava koji podrazumijeva jasno definisane nadležnosti, izjavio je danas ministar rada i boračko invalidske zaštite Srpske Petar Đokić.

Republika Srpska 16.05.2012 | 14:35
Politiku zasnivati na punom poštivanju Dejtona i Ustava
Republika Srpska spremna je da razgovara o svim vidovima koordinacije u ekonomsko-socijalnoj sferi u BiH, uz preporuku da evropska politika u toj oblasti bude zasnovana na punom poštovanju Dejtonskog sporazuma i Ustava koji podrazumijeva jasno definisane nadležnosti, izjavio je danas ministar rada i boračko invalidske zaštite Srpske Petar Đokić. "Mi smo rekli da su mnoge institucije i aktivnosti koje se odvijaju na nivou BiH vrlo trapave, troše mnogo novca, a daju malo vrijednosti, kao i to da se suština života odvija u entitetima", rekao je Đokić novinarima nakon sastanka predstavnika Ekonomsko-socijalnog savjeta RS sa predstavnicima Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta na kojem je, između ostalog, razgovarano o tome kako neka pitanja iz te sfere treba razmatrati na nivou BiH. On je naglasio da je Srpska učinila veliki napredak u harmonizaciji svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, i samim tim i po pitanjima iz domena ekonomsko-socijalne oblasti. Đokić je naveo da su na sastanku predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta informisani o tome da je Srpska veoma napredovala u oblasti ekonomsko-socijalnog dijaloga, kao i o tome da partneri u Ekonomsko socijalnom savjetu RS autonomno učestvuju u radu brojnih radnih tijela koja se bave pripremom i izradom zakona i drugih važnih akata, a koji se dalje razmatraju u institucijama Srpske. Prema njegovim riječima, članovi ovog evropskog komiteta su priznali kvalitet koji je tome dostigla Republika Srpska. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić istakao je da se od eventualnog ekonomsko-socijalnog savjeta na nivou BiH očekuje samo njegova koordinaciona i harmonizaciona uloga, uz eventualno učešće u onom zakonodavnom okviru koji je na nivou BiH. "Ni u kom slučaju nismo saglasni ni spremni dati podršku osnivanju ekonomsko socijalnog savjeta na nivou BiH na način da to podrazumijeva prenošenje nadležnosti. Dakle, nemamo otpor prema harmonizaciji i koordinaciji, ali samo unutar postojećeg ustavnog i zakonskog okvira", istakao je Milić. On je podsjetio da su razgovori o toj temi sa federalnim Ekonomskim i socijalnim savjetom bili prije skoro godinu dana kada su predstavnici Republike Srpske izašli sa svojim stavovima, dodajući da u zadnje vrijeme nema značajnijih pokušaja u smislu formiranja nekog savjeta na nivou BiH. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić podsjetila je da je pitanje koordinacije socijalnog dijaloga jedan od uslova BiH na putu ka EU i dodala da bi zajednička tijela mogla da koordinišu socijalni dijalog, odnosno određena pitanja koja su u nadležnosti Savjeta ministara i parlamenta BiH. "Kada je u pitanju socijalni dijalog tu su institucije - Savjet ministara i parlament BiH poprilično zatvorene. Prije će se u parlamentu vidjeti neke nevladine organizacije koje zastupaju više nacionalno obojene uske interese", dodala je Mišićeva. Ona je naglasila da je Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske izgrađen na demokratskim principima po uzoru na zemlje EU i da raspravlja o svim važnim pitanjima, kao i da komisijski radi u kreiranju određenih zakonskih rješenja. Cveto Stantič iz Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta rekao je da će se u BiH, kada postane kandidat za prijem u EU, bilateralni rad odvijati preko zajedničkih savjetodavnih tijela. "Želimo da između entiteta bude određene vrste koordinacije i preporučujemo da se počne raditi na ekonomsko-socijalnom savjetu na nivou države, ali ne želimo da namećemo recepte ni rješenja zbog kompleksnosti situacije u BiH", naglasio je Stantič. On je izrazio zadovoljstvo što u Republici Srpskoj funkcioniše ekonomsko-socijalni dijalog i što Vlada uvažava stavove socijalnih partnera.