Napredak BiH nije vidljiv

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine održali su juče i danas u Briselu sastanak 6.

Republika Srpska 04.07.2013 | 20:42
Napredak BiH nije vidljiv
Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine održali su juče i danas u Briselu sastanak 6. Privremenog odbora u okviru Privremenog sporazuma (PS) i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Evropska komisija je podsjetila na zaključke Vijeća o potrebi da BiH hitno provede presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, navodi se u zajedničkoj izjavi Evropske komisije i BiH. Evropska komisija izražava žaljenje što usprkos više puta ponovljenoj i istrajnoj podršci, napredak nije vidljiv. Evropska komisija takođe žali što BiH nije pronašla rješenje za uspostavljanje efikasnog mehanizma koordinacije između države, entiteta i Brčko distrikta BiH za preuzimanje, provođenje i primjenu zakonodavstva EU u BiH. Obje delegacije su saglasne da nastave afirmativan rad u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu. Delegacija BiH je izvijestila o napretku u vezi sa provođenjem Akcionog plana za Rome. Kada je u pitanju obrazovanje, Evropska komisija je izrazila žaljenje što nema napretka u smanjivanju broja jednonacionalnih škola u cijeloj zemlji te je ohrabrila nadležne vlasti da intenziviraju aktivnosti. Delegacija BiH je izvijestila o finalizaciji Globalnog okvira za fiskalnu politiku 2014-2016 koji bi Fiskalno vijeće trebalo da usvoji u julu. Evropska komisija je pozvala BiH da što prije završi sveobuhvatne pripreme za popis stanovništva koji se treba održati u oktobru 2013.godine. Evropska komisija je izrazila razočarenje zbog zastoja pregovora o protokolu uz SSP/PS između EU i BiH kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Evropska komisija i BiH su spremni nastaviti pregovore u narednim sedmicama. Obje delegacije su razgovarale o nivou približavanja i preuzimanja pravila i standarda Evropske unije u ključnim oblastima i zaključile da se, sveukupno gledano, može zabilježiti tek ograničeni napredak. Delegacija BiH je obavijestila Evropsku komisiju da je Vijeće za državnu pomoć u potpunosti uspostavljeno i da će započeti sa rješavanjem slučajeva od oktobra 2013. Evropska komisija je ponovila potrebu da BiH preuzima zakonodavstvo EU posebno kada je u pitanju antidiskriminacija, javne nabavke, bezbjednost hrane i veterinarska pitanja, kao i energija.

Komentari / 0

Ostavite komentar