Stanje u Fondu PIO RS nije zadovoljavajuće

Stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja /PIO/ u Srpskoj ne može se okarakterisati potpuno zadovoljavajućim, ali ono nije alarmantno, konstatovano je u Informaciji o stanju u oblasti PIO u Republici Srpskoj.

Republika Srpska 01.07.2013 | 21:37
Stanje u Fondu PIO RS nije zadovoljavajuće
Stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja /PIO/ u Srpskoj ne može se okarakterisati potpuno zadovoljavajućim, ali ono nije alarmantno, konstatovano je u Informaciji o stanju u oblasti PIO u Republici Srpskoj. Obrazlažući Informaciju u parlamentu Srpske, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić podsjetio je da su reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja u Srpskoj počele donošenjem Zakona o PIO 2000. godine. On je rekao da su reforme nastavljene izmjenama i dopunama tog zakona u više navrata, kao i donošenjem novog Zakona o PIO, koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine. Đokić je dodao da iako su reforme, s obzirom na pooštravanje uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, imale pozitivne efekte u smislu usporavanja rasta broja korisnika prava, ipak je osnovni indikator sistema iz godine u godinu lošiji. "Odnos broja osiguranika i broja korisnika prava ima trend opadanja, što je posljedica stalnog povećanja broja korisnika prava i stagnacije odnosno smanjenja broja osiguranika", istakao je Đokić. On je naveo da podaci o finansiranju penzijskog sistema pokazuju da je ukupan prihod u 2012. godini manji u odnosu na 2011. godinu za oko 51 milion maraka. Narodna skupština Republike Srpske započela je objedinjenu raspravu i o Informaciji o realizaciji Strategije reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj, u kojoj se konstatuje da je donošenjem Zakona o PIO realizovano nekoliko strateških ciljeva ovog dokumenta. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske rekao je da je realizovan strateški cilj - obezbjeđenje stabilnih prihoda i smanjenje siromaštva populacije starih. Đokić je rekao da je ovaj strateški cilj realizovan proširenjem kruga obavezno osiguranih lica, preciznim definisanjem obaveza Republike, razdvajanjem prava po osnovu osiguranja od prava po drugom osnovu i formiranjem Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske. On je rekao da strateški cilj koji nije vezan za Zakon je doprinos ekonomskom rastu i nacionalnoj štednji realizovan funkcionisanjem aktuarske jedinice u okviru Ministarstva finansija i funkcionisanjem Penzijskog rezervnog fonda i Društva za upravljanje tim fondom. "Strateški cilj koji nije vezan za Zakon i na kome treba kontinuirano raditi je poboljšanje sistema javnog finansiranja, povećanje efikasnosti naplate doprinosa, što podrazumijeva povećanje obuhvata osiguranika koji plaćaju doprinos i smanjenje rada na crno", zaključio je Đokić. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj rekao je da je Skupština ovog Udruženja na posljednoj sjednici izrazila veliko nezadovoljstvo penzionom politikom koja se godinama ne mijenja. "Ta politika je godinama najrestriktivnija u našoj regiji, ali i u Evropi. Imamo najniže penzije u Evropi, najmanje učešće prosječne penzije u prosječnoj plati, najmanju stopu doprinosa i najmanje učešća budžeta Republike u finansiranju penzija, što je nedopustivo", naglasio je Rakulj u obraćanju parlamentu Srpske. Narodna skupština Republike Srpske nastaviće sutra zasjedanje razmatranjem ove dvije Informacije, kao i Informacije o funkcionisanju kazneno-popravnih ustanova. Poslanici će razmatrati Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave Republike Srpske. Biće razmatran i Prijedlog o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za potrebe MUP-a Srpske. Nastavak sjednice je predviđen sutra za 10.00 časova.

Komentari / 0

Ostavite komentar