Bevanda: Ima prostora za uštedu u institucijama BiH

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je danas u Sarajevu da ima prostora za uštede u institucijama BiH i da treba ići dalje sa njihovom racionalizacijom.

Republika Srpska 14.05.2012 | 15:58
Bevanda: Ima prostora za uštedu u institucijama BiH
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je danas u Sarajevu da ima prostora za uštede u institucijama BiH i da treba ići dalje sa njihovom racionalizacijom.Na zajedničkoj sjednici Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH "Poslanici/delegati pitaju - Savjet ministara odgovara", Bevanda je podsjetio da je Savjet ministara BiH pripremio prijedlog budžeta BiH za 2012. godinu, te da su pripremljene izmjene i dopune Zakona o službi u Oružanim snagama (OS) BiH kojima se pokušavaju otkloniti negativne posljedice ranije dopunjavanog zakona, odnosno problem pripadnika OS kojima je istekao ugovor. Bevanda je rekao da je doneseno više podzakonskih akata u vezi sa politikom plata i naknada u institucijama BiH za period 2011-2104. godina, visinom dnevnica za službena putovanja zaposlenih u institucijama BiH, visinom novčane naknade za topli obrok, kao i odluke o visini osnovice za obračun plata zaposlenih u institucijama BiH, te o postupku ostvarenja prava za troškove smještaja i naknada za odvojeni život. "Pripremljene su odluke o korištenju službenih vozila, te mobilnih i fiksnih telefona, a doneseni su i konkretni zaključci u svrhu racionalizacije troškova smještaja institucija BiH, odnosno troškovi zakupa", rekao je Bevanda ističući da je sve ovo urađeno u svrhu pojeftinjenja institucija BiH. On je naveo da je Savjet ministara zadužio sva ministarstva da urade analizu efikasnosti rada i ocjenu opravdanosti upravnih organizacija u svom sastavu, kao i samostalnih upravnih organizacija za koje su resorno nadležni. "Nakon što analize budu urađene, Savjet ministara će ocijeniti koje su to mjere koje će biti preduzete u cilju dalje racionalizacije", rekao je Bevanda. Prema njegovim riječima, pri planiranju dalje racionalizacije institucija vodiće se računa o njihovoj svrsi, rezultatima i kapacitetima, ali i podizanju efikasnosti njihovog rada, posebno imajući u vidu opredjeljenje BiH ka evropskim integracijama. Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Dušanka Majkić postavila je pitanje Savjetu ministara šta će preduzeti na "pojeftinjenju" institucija BiH, naročito sa aspekta ukidanja ili jeftinijeg oblika organizovanja velikog broja agencija, direkcija, instituta itd. čime bi se stvorile značajne uštede u budžetu i omogućilo finansiranje institucija BiH kojima je to neophodno. U obrazloženju svog pitanja Majkićeva je navela da su novi nagli pad kreditnog rejtinga BiH uzrokovale nefunkcionalne institucije, ogromna javna potrošnja, nezaposlenost i neusvajanje budžeta za 2012. godinu. Istovremeno, dodala je Majkićeva, na nivou BiH osnovano je više od 40 upravnih organizacija, agencija, direkcija itd., među kojima ima i onih sa veoma slabim ili gotovo nikakvim rezultatima rada, a koje troše značajna budžetska sredstva, često na veoma netransparentan način.