Nedostatak koordinacije ugrožava IPA projekte

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da BiH ima problema da povuče IPA sredstva, često zbog toga što je proces programiranja tekao mimo ustavnih okvira, ignorišući činjenicu koji nivo vlasti je nadležan za određenu obavezu i gdje su smještene razvojne politike.

Republika Srpska 14.05.2012 | 10:24
Nedostatak koordinacije ugrožava IPA projekte
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da BiH ima problema da povuče IPA sredstva, često zbog toga što je proces programiranja tekao mimo ustavnih okvira, ignorišući činjenicu koji nivo vlasti je nadležan za određenu obavezu i gdje su smještene razvojne politike. Cvijanovićeva naglašava da je očigledno da je proces programiranja pomoći u BiH već nekoliko godina haotičan, prvenstveno što nisu utvrđena odgovarajuća postupanja različitih nivoa vlasti i zato što se i u ovoj sferi, kao i u svim drugim sferama procesa integracije u EU, osjeti odsustvo mehanizma koordinacije. Ona ističe da zbog toga postoji problem i kada je u pitanju implementacija određenog broja projekata iz prethodnog perioda i to uglavnom zato što je njima predviđeno ili uspostavljanje novih institucija na nivou BiH ili djelovanje tog nivoa u oblastima za koje on nije nadležan. Kada je u pitanju programiranje pomoći iz IPA, Cvijanovićeva kaže da je najmanje 70 odsto evropskih obaveza na entitetima, te da je logično i da pomoć IPA bude koncipirana na taj način. "Forsiranje nivoa BiH, imajući u vidu činjenicu da se tu ne nalazi većina obaveza ni iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ni iz integracionog procesa u cjelini, potvrđuje da pomoć ili nije dobro osmišljena ili je namjerno usmjeravana na nivo BiH na štetu entiteta", rekla je Cvijanovićeva za "Nezavisne novine". Cvijanovićeva naglašava da bi u suštini svi problemi u vezi s programiranjem pomoći IPA mogli biti riješeni da postoji spremnost unutar BiH i realniji pristup EU. "Treba poslovnički urediti rad tijela koja se bave programiranjem pomoći i ojačati IPA koordinacioni odbor u BiH", kaže Cvijanovićeva. Iako BiH ima pravo na višemilionsku pomoć kroz pretpristupne fondove EU (IPA), stepen iskorištenosti ovih fondova nije na zadovoljavajućem nivou, jer je u periodu od 2007. do 2010. godine od ukupno predviđenih 330 miliona evra iskoristila tek nešto više od 56 odsto. U razdoblju od 2007. do 2013. godine BiH je iz IPA fondova raspoređeno više od 650 miliona evra, dok je ove i iduće godine dostupno blizu 220 miliona evra.