Neosnovani prigovori Kluba Bošnjaka

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da su prigovori Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske u vezi sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske u cijelosti neosnovani.

Republika Srpska 26.06.2013 | 16:10
Neosnovani prigovori Kluba Bošnjaka
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da su prigovori Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske u vezi sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske u cijelosti neosnovani."Ovaj sud nije prihvatio ni inicijativu Branislava Borenovića i Dragana S. Jovića za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske", saopšteno je iz Ustavnog suda Srpske. Sud je utvrdio da Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog i maturskog ispita u srednjim stručnim i tehničkim školama, koji je donio ministar prosvjete i kulture Srpske, nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, jer Pravilnik propisuje da direktor škole imenuje članove ispitnog odbora i ispitnu komisiju za provođenje i polaganje završnih i maturksih ispita, iako je zakonom određeno da ove odbore i komisije treba da imenuje nastavničko vijeće. Ustavni sud Srpske danas je odlučio da Uredba o minimumu procesa rada i načinu njegovog obezbjeđivanja u obrazovnim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog smještaja nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske, jer je propisano da Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu, iako, prema Ustavu, opšti pravni akti mogu stupiti na pravnu snagu tek protekom roka od osam dana od dana objavljivanja. "Ustavni sud donio je danas rješenje kojim se ne prihvata inicijativa Sime Savanovića za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer je ocijenio da se osporenim odredbama ovog zakona ne krši ustavni princip jednakosti", ističe se u saopštenju. SRNA

Komentari / 0

Ostavite komentar