O propisima za putovanje u Hrvatsku

Hrvatska nakon 1.

Republika Srpska 21.06.2013 | 18:20
O propisima za putovanje u Hrvatsku
Hrvatska nakon 1. jula postaje punopravni član EU, te se u skladu sa tim prilagođavaju i uslovi za ulazak stranih državljana u ovu zemlju, pa tako i državljana BiH. Ministarstvo inostranih poslova BiH radi potpunijeg informisanja građana podsjeća na propise koji se već primjenjuju ili će se početi primjenjivati od 1. jula, s obzirom da su se u javnosti pojavile različite informacije o važećim propisima i o njihovoj primjeni prilikom prelaska granice sa Hrvatskom. Hrvatska od 1. jula počinje primjenjivati pravila Šengenskog sporazuma, a više informacija može se naći na internet stranici Ministarstva bezbjednosti BiH. Prema odredbama šengenskog pravnog nasljeđa, državljani takozvanih trećih zemalja prilikom ulaska na teritoriju članica EU moraju imati važeću putnu ispravu, radi unosa evidencijskih pečata pri prelasku spoljnih granica EU. Budući da se BiH nalazi u kategoriji zemalja čijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u države članice EU ako su nosioci biometrijskih pasoša, Hrvatska od 1. jula neće zahtijevati vize za državljane BiH prilikom ulaska u Hrvatsku, ukoliko te osobe posjeduju biometrijski pasoš. Državljani BiH koji su nosioci pasoša koji ne sadrži biometrijske podatke moraju prije prelaska granice sa Hrvatskom imati obezbijeđenu vizu za ulazak u zemlje članice Šengenskog sporazuma. Ostaje na snazi važeća regulativa koja propisuje da maloljetna djeca koja putuju u pratnji jednog roditelja, osim pasoša, moraju imati pisanu saglasnost drugog roditelja, a ona koja putuju u pratnji takozvanih trećih lica moraju imati pisanu saglasnost oba roditelja. Na snazi ostaje nacionalna regulativa Hrvatske koja propisuje visinu sredstava potrebnih strancu za izdržavanje tokom boravka u Hrvatskoj. Tokom kratkotrajnog boravka do tri mjeseca, visina sredstava potrebnih strancu za izdržavanje propisana je Uredbom o viznom sistemu i iznosi u protivrijednosti 100 evra po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj. Ako stranac posjeduje ovjereno garantno pismo fizičke ili pravne osobe iz Hrvatske, dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu ili sličnu ispravu, dužan je predočiti dokaz o posjedovanju sredstava u protivrijednosti 50 evra po danu predviđenog boravka u Hrvatskoj. Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana, uz uslov da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije - prepisa istorije bolesti, potvrde ljekara. Unošenje lijekova koji sadrže drogu, takođe, za lične potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše pet dana i to, takođe, uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja lijeka - kopije recepta za lijek, kopije istorije bolesti ili ovjerene ljekarske potvrde. Ukoliko je riječ o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti zavisnosti, odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana lične upotrebe. Preko graničnih prelaza mogu se unijeti razumne količine hrane, a riječ je o količinama za lične potrebe putnika i njegove porodice, kao što su hljeb, kolači, čokolada i konditorski proizvodi, dodaci hrani, tjestenine, supa i začini, te drugi prehrambeni proizvodi koji ne sadrže svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka ili riba. Ostali proizvodi podliježu kontroli i moraju posjedovati odgovarajuće sertifikate. U putničkom saobraćaju fizičkih lica ličnim prtljagom smatraju se odjeća, obuća, higijenske potrepštine, te druga roba /lični nakit, foto aparati i kamere, laptopi i drugi mobilni električni uređaji, sportska oprema, predmeti za razonodu/, u razumnoj količini, koji su putniku potrebni za vrijeme privremenog boravka.  

Komentari / 0

Ostavite komentar