Ljepota ne poznaje etničku pripadnost (VIDEO)

“Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove - socijalna percepcija i etnička pripadnost kod srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini“- naziv je studije koja je predstavljena u Banjoj Luci i u kojoj je pokušano da na empirijski način bude utvrđeno u kojoj mjeri poznavanje etničke pripadnosti neke osobe utiče na opažanje njene ljepote.

Republika Srpska 21.06.2013 | 09:44
Ljepota ne poznaje etničku pripadnost (VIDEO)
“Kako opažamo druge etničke grupe i njihove članove - socijalna percepcija i etnička pripadnost kod srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini“- naziv je studije koja je predstavljena u Banjoj Luci i u kojoj je pokušano da na empirijski način bude utvrđeno u kojoj mjeri poznavanje etničke pripadnosti neke osobe utiče na opažanje njene ljepote. Autor studije je banjalučki psiholog Srđan Puhalo, a izdavač publikacije fondacija „Fridrih Ebert“. Rezultati koji su dobijeni tokom istraživanja upućuju na zaključak da percepcija ljepote neke osobe ne zavisi od toga da li osoba koja procjenjuje njenu ljepotu poznaje njenu etničku pripadnost ili ne, kaže psiholog Srđan Puhalo. On je na primjeru 9 djevojaka, čije su slike prezentovane srednjoškolcima u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru, došao do zaključka da nacionalnost, ipak, nije toliko bitna kad je u pitanju ljepota. „Socijalna percepcija u BiH funkcioniše na dva nivoa. Na kolektivnom nivou je, kaže, prisutno stereotipno opisivanje sopstvene i drugih etničkih grupa, kao i suzdržanost prema uspostavljanju bliskih odnosa između etničkih grupa. Na individualnom nivou, međutim, stereotipi i animoziteti koji važe među etničkim grupama ne utiču da nečiju ličnu percepciju ljepote“, analizirao je Puhalo. Pošto je dobio donekle iznenađujuće rezultate, Puhalo smatra da bi bilo korisno u narednom periodu nastaviti sa istraživanjima i provjeriti da li su ispitanici spremni, i u kojoj mjeri, da uspostave bliske odnose, odnosno vezu ili brak, sa osobama koje se nalaze na ponuđenim fotografijama i to kada ne poznaju njhovu etničku pripadnost. (BN TV) [jwplayer mediaid="36440"]

Komentari / 0

Ostavite komentar