Vlada Srpske zasjeda u Prijedoru

Vlada Republike Srpske razmatraće danas u Prijedoru prijedloge zakona o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i zakona o izmjeni Zakona o stranim ulaganjima.

Republika Srpska 20.06.2013 | 09:29
Vlada Srpske zasjeda u Prijedoru
Vlada Republike Srpske razmatraće danas u Prijedoru prijedloge zakona o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske i zakona o izmjeni Zakona o stranim ulaganjima. Ministri će razmatrati i prijedloge zakona o izmjenama Zakona o privatizaciji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, zakona o izmjenama i dopunama Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, te zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji državnih stanova. Dnevnim redom je predviđeno i razmatranje Prijedloga uredbe o boračkom dodatku, kao i Prijedloga dokumenta okvirnog budžeta Republike Srpske za period 2014-2016. godina. Na sjednici Vlade biće i informacije o stanju vodoprivrede u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na zaštitu od poplava sa prijedlogom mjera za unapređenje stanja, zatim o realizaciji Zaključaka Vlade Srpske u vezi sa raskidom ugovora o koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana, te o utrošku dodijeljene novčane pomoći nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama za prošlu godinu. Pred ministrima će se naći i Nacrt programa javnih investicija Republike Srpske za period 2014-2016. godina, Popis programa državne pomoći u Srpskoj za 2012. godinu, Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodjelu subvencija za podsticaj i razvoj privrede u ovoj godini, te Prijedog odluke o izmjenama Odluke o određivanju preduzeća od strateškog značaja. Sjednica Vlade Republike Srpske zakazana je za 10.00 časova u Administrativnoj službi grada Prijedor. Nakon završetka sjednice, planirane su izjave za novinare, najavljeno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Komentari / 0

Ostavite komentar