Danas o prestanku važenja dopuna Zakona o službi u OS BiH

Savjet ministara BiH trebalo bi danas u Sarajevu da razmatra Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Republika Srpska 10.05.2012 | 09:19
Danas o prestanku važenja dopuna Zakona o službi u OS BiH
Savjet ministara BiH trebalo bi danas u Sarajevu da razmatra Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o dopuni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH.Na najavljenom dnevnom redu su i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, te Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Savjet ministara trebalo bi da razmotri informaciju o sprovođenju Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, te informaciju o toku izrade akcionog plana digitalizacije, kao i nacrt priloga institucija BiH za redovni godišnji izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija za period od 1. septembra prošle godine. Predviđeno je i razmatranje informacije o izradi izvještaja o stanju provođenja aktivnosti iz dokumenta "Akcioni plan za prevazilaženje posljedica pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji", te informacije o realizaciji zaključka sa šeste sjednice Savjeta ministara u vezi sa štrajkom u policijskim agencijama BiH. Početak sjednice zakazan je za 12.00 časova, a nakon njenog završetka biće objavljeno saopštenje.