Popisom službenih automobila do ekonomičnosti

Predsjednik Državne revizrske institucije (DRI) Radoslav Sretenović izjavio je da se prvi put u Srbiji popisuju službeni automobili ističući da je krajnji cilj da se utvrdi da li se službena vozila koriste na ekonomičan način i da li se njima adekvatno upravlja, uz punu efikasnost rada.

Republika Srpska 15.06.2013 | 11:41
Popisom službenih automobila do ekonomičnosti
Predsjednik Državne revizrske institucije (DRI) Radoslav Sretenović izjavio je da se prvi put u Srbiji popisuju službeni automobili ističući da je krajnji cilj da se utvrdi da li se službena vozila koriste na ekonomičan način i da li se njima adekvatno upravlja, uz punu efikasnost rada.On je u intervjuu današnjoj "Politici" reko da je rok od godinu dana koji su sebi dali za taj posao relativno kratak. Prosječno se revizija svrsishodnosti radi oko 18 mjeseci, dodao je on, napomenuvši da je revizija ograničena na direktne budžetske korisnike vladu, vladine kancelarije i službe, ministarstva, organizacije, uprave i direkcije u sastavu ministarstava. Isključeni su indirektni korisnici- ustanove, javna preduzeća kao i drugi nivoi vlasti - Autonomna pokrajina Vojvodine i jedinice lokalne samouprave. "Građani Srbije će konačno saznati koliko službenih vozila plaćaju na republičkom nivou, ali krajnji cilj nije samo da saznamo koliko, već i kako. Ukoliko revizija utvrdi da je neophodno zakonski jasno precizirati ko, kad i kako može da koristi službeni automobil, DRI će predložiti vladi i parlamentu da tu oblast uredi na sveobuhvatan način, pa će da se efekti odraziti i na one koji trenutno nisu predmet revizije", rekao je Sretenović. On je napomenuo da svaki državni organ ima svoju evidenciju o broju vozila kojima raspolaže, ali, niko nema sveukupnu, objedinjenu evidenciju na jednom mjestu. Predsednik DRI je rekao da je krajnji cilj je da se utvrdi da li se službena vozila koriste na ekonomičan način i da li se njima adekvatno upravlja, uz punu efikasnost rada držvnih organa, kao i da li je određen broj nabavljenih vozila doprineo efektivnosti rada organa.

Komentari / 0

Ostavite komentar