Oštetili budžet za 3,3 miliona KM

Fahrudin Čago i Smail Mujčinović iz Zenice, te firma "Čago komerc", koja je registrovana na ime vlasnika Bahrudina Čage tri su prvooptužena od ukupuno 36 fizičkih i pravnih lica protiv kojih je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu zbog organizovanog kriminala i utaje poreza u vezi sa pranjem novca čime su budžeti BiH Federacije BiH oštećeni za 3.

Republika Srpska 09.05.2012 | 19:12
 Oštetili budžet za 3,3 miliona KM
Fahrudin Čago i Smail Mujčinović iz Zenice, te firma "Čago komerc", koja je registrovana na ime vlasnika Bahrudina Čage tri su prvooptužena od ukupuno 36 fizičkih i pravnih lica protiv kojih je Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu zbog organizovanog kriminala i utaje poreza u vezi sa pranjem novca čime su budžeti BiH Federacije BiH oštećeni za 3.375.644 KM. Optužnica je podignuta protiv još 12 pravnih i 21 fizičkog lica, saopšteno je iz Tužilaštva BiH. Optuženi su izbjegli plaćanje obaveza propisanih poreskim zakonodavstvom BiH i FBiH, i to, 1.661.300 KM na ime PDV-a i još 1.714.344 KM poreza na dobit. Prvooptuženog Fahrudina Čagu (56) optužnica tereti da je od početka 2006. do kraja oktobra 2009. godine organizovao i rukovodio pripadnicima grupe za organizovani kriminal, koju su sačinjavali ostali optužni. Ova grupa je smišljeno i zajednički djelovala s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi veće vrijednosti. Kako se navodi u optužnici, Fahrudin Čago je preduzeće "Čago komerc" formalno registrovao na svog brata Bahrudina Čagu kao osnivača i vlasnika, iako je stvarno organizovao i rukovodio radom ovog preduzeća, koje se bavi distribucijom cigareta na teritoriji BiH putem vlastitih dostavnih vozila. Preduzeće "Čago komerc" je dio cigareta nabavljenih od Fabrike duvana Rovinj i Fabrike duvana Sarajevo, distribuisalo i prodavalo za gotovinu putem svojih dostavnih vozila raznim kupcima, fizičkim i pravnim licima, a da pri tome nisu izdavani računi o prodaji, nego je gotov novac od prodaje zapriman u firmi i evidentiran u skrivenoj - internoj blagajni. Za tako prodate količine cigareta bile su napravljene lažne fakture naslovljene na 12 optuženih pravnih lica, sa lažno iskazanim odobrenim rabatom i umanjenom prodajnom cijenom cigareta, a samim tim i umanjenom poreskom osnovicom. Ovakve lažne fakture bile su evidentirane u poslovnim knjigama preduzeća "Čago komerc" kao prave. Na ovaj način, preduzeće je ostvarilo fiktivni promet, pri čemu nije postupilo u skladu sa važećim zakonskim odredbama o porezu na dodatu vrijednost, te je protivpravno stečenu imovinsku korist veće vrijednosti upotrijebilo u legalnim privrednim tokovima na teritoriji BiH. Kako se navodi u optužnici, grupom za organizovani kriminal, koja je bila dobro hijerarhijski uređena i sa jasno podijeljenim ulogama, rukovodio je Fahrudin Čago zajedno sa Smailom Mujčinovićem kao najbližim saradnikom. Mujčinović je po uputstvima prvooptuženog postupao i upravljao radom ovog preduzeća, dok su ostali pripadnici grupe za organizovani kriminal, optuženi zaposleni u preduzeću "Čago komerc", sačinjavali dokumentaciju o fiktivnom prometu cigareta, vodili internu - skrivenu blagajnu i pronalazili optužena pravna lica na koja se, na osnovu sačinjene fiktivne dokumentacije o navodnoj prodaji robe cigareta, prebacila obaveza plaćanja PDV-a. Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.