Usvojena Informacija o dodjeli subvencija

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o korištenju sredstava dodijeljenih po Javnom konkursu za dodjelu subvencija za podsticaj izvoza za prošlu godinu, za šta je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva odobrilo 20 miliona KM.

Republika Srpska 13.06.2013 | 17:50
Usvojena Informacija o dodjeli subvencija
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Informaciju o korištenju sredstava dodijeljenih po Javnom konkursu za dodjelu subvencija za podsticaj izvoza za prošlu godinu, za šta je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva odobrilo 20 miliona KM.Subvencije su odobrene za 198 privrednih subjekata, kao podrška realizaciji projekata ukupne vrijednosti od 112,79 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. Namjena subvencija za podsticaj izvoza bila je davanje podrške izvozno orijentisanim privrednim subjektima pri realizaciji projekata uvođenja savremenih tehnologija, savremene opreme i "nou-hau" /know-how/, izgradnje proizvodnih objekata, razvoja i inovacija i uvođenja sistema kvaliteta. Vlada Srpske je donijela i Uredbu o indirektnom zaduživanju Republike Srpske, kojom se uređuju uslovi, postupak i oblik indirektnog zaduživanja Srpske u ime i za račun jedinica lokalne samouprave, fondova socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke Srpske, javnih preduzeća i institucija javnog sektora. Vlada je donijela i Uredbu o uslovima i postupku direktnog zaduživanja fondova socijalne sigurnosti, radi njenog usklađivanja sa novim Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. "Za razliku od dosadašnjih rješenja, ovom uredbom uređuju se uslovi i postupak direktnog zaduživanja isključivo fondova socijalne sigurnosti, pod kojima se podrazumijevaju Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja, Javni fond za dječiju zaštitu i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske", navodi se u saopštenju. Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. decembra 2012. godine, koju će dostaviti na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske.  

Komentari / 0

Ostavite komentar