Prihvaćen prijedlog Unije udruženja poslodavaca

Vlada Republike Srpske prihvatila je prijedlog Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i u izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit uvrstila u oslobađajuću sumu od oporezivanja ulaganja u objekte i opremu za proizvodnju, izjavio je danas predsjednik Unije udruženja poslodavaca Ranko Milić.

Republika Srpska 08.05.2012 | 17:33
Prihvaćen prijedlog Unije udruženja poslodavaca
Vlada Republike Srpske prihvatila je prijedlog Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i u izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit uvrstila u oslobađajuću sumu od oporezivanja ulaganja u objekte i opremu za proizvodnju, izjavio je danas predsjednik Unije udruženja poslodavaca Ranko Milić. Milić je rekao novinarima nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta da se time stvaraju pretpostavke za investiranja dijela dobiti u proizvodnju, što će dovesti do njenog povećanja. Ističući da je duže vrijeme Unija razgovarala o takvom prijedlogu sa resornim ministarstvima, on je naveo da predložene izmjene i dopune Zakona predviđaju povrat poreza i doprinosa na svakih 30 zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Prema njegovim riječima, Vlada bi trebalo da razmotri da smanji tu kvotu zapošljavanja, jer u Republici Srpskoj uglavnom postoje mala i srednja preduzeća, te vrlo mali broj velikih privrednih sistema koja su u stanju ispune tu kvotu. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić naglasila je da benefiti koje bi trebali dobiti poslodavci za predviđeno zapošljavanje 30 radnika na neodređeno vrijeme imaju za cilj povećanje nivoa zaposlenosti. Prema njenim riječima, problem se može javiti u određenim manipulacijama kada već postoji određen broj zaposlenih, pa se sada javlja pitanje da li će doći do njihovog otpuštanja i prijema novih radnika sa Biroa za zapošljavanje da bi se ostvario predviđeni benefit. Mišić je naglasila da je tu potrebno uspostaviti kontrolu praćenjem načina novih zapošljavanja. Ona je dodala da je ovim zakonskim rješenjem predviđeno i umanjenje kamata za kredite i zajmove kojima bi se kupovala domaća oprema na domaćem tržištu.